Universiteit Leiden

nl en

Interview met Ilya Kokorin: ‘Hup Holland Hup was het verkeerde antwoord’

Promoveren is een moeilijke opgave. Verhuizen naar het buitenland is ook geen sinecure. Promovendus Ilya Kokorin, geboren in een kleine stad in Siberië, ging beide uitdagingen aan. Het werd allemaal nog lastiger dan hij had kunnen vermoeden, en intussen moest hij ook werken aan zijn toekomst na de promotie.

Corona

'In 2019 begon ik als promovendus en maakte ik een planning voor de komende vier jaar van mijn aanstelling. Omdat ik verschillende rechtssystemen wilde vergelijken, wilde ik graag een deel van mijn onderzoek in het buitenland doen. Daarom had ik me voorgenomen om naast het werk in Nederland een aantal hoofdstukken te schrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Helaas dreigde dat niet te lukken, omdat we een jaar later allemaal thuis zaten vanwege corona. Dat vond ik vreselijk, want het is moeilijk om creatief te zijn als je het huis niet uitkomt. Je moet met elkaar kunnen praten, dat is belangrijk voor onderzoekers. Het was dus een zware tijd, ook al had ik fysiek geen last van corona.'

Oxford

'In 2021 kreeg ik de kans om onderzoek te gaan doen in Oxford. Nederland had toen een van de strengste lockdowns van Europa, met zelfs een avondklok. En daar zat ik dan opeens in dat kleine stadje waar zowel op wetenschappelijk als sociaal gebied van alles te doen was.' Hij had het er enorm naar zijn zin.

Ilya Kokorin

Alle ballen in de lucht houden

De jaarwisseling was al even veelbelovend. Kokorin had net in zijn geboorteplaats in Siberië met zijn familie Russisch Nieuwjaar gevierd. 'Dat is een groot feest in Rusland, dus het was leuk om weer even thuis te zijn.'

Hij was weer helemaal opgeladen en klaar om aan het laatste jaar van zijn promotieonderzoek te beginnen. Hij zou alle puzzelstukjes van zijn onderzoek aan elkaar leggen en er een samenhangend geheel van maken. Van de moeilijkheden die hem in 2022 te wachten stonden, had hij nog geen idee. In februari overleed een naaste collega. 'Dat was al een enorme schok. De dagen voor de uitvaart waren heel emotioneel. En toen, op de dag van de uitvaart, kwam het nieuws over de Russische activiteiten in Oekraïne. Er kwam zoveel op me af ineens. Ik kon me nog maar moeilijk concentreren.'

Toch moest Kokorin ondertussen over zijn toekomst nadenken, omdat zijn contract binnen een jaar zou aflopen. Dat betekende dat hij binnenkort zijn vergunning om in Nederland te wonen en werken kwijt zou raken. 'Daarom begon ik in maart met solliciteren.'

Inburgeringsexamen

'Omdat ik voor langere tijd in Nederland wilde blijven, heb ik ook een permanente verblijfsvergunning aangevraagd. Daarmee zou ik, zelfs als ik om wat voor reden dan ook een tijdje geen baan zou hebben, toch in Nederland mogen blijven.'

'Ik moest vijf examens afleggen, waaronder eentje over de Nederlandse samenleving: het inburgeringsexamen. Ik vond het leuk om te leren voor de examens, maar ondanks mijn grondige voorbereiding had ik toch niet alle vragen goed. Een van de vragen was bijvoorbeeld welk lied je zou zingen bij een voetbalwedstrijd. Mijn antwoord was: Hup Holland Hup, maar dat was fout. Het goede antwoord was: het Wilhelmus, het Nederlandse volkslied.'

'Er waren ook een paar vragen over het parkeren van je fiets, omdat fietsen vaak weggehaald worden.' Gevraagd of hij zijn fiets altijd netjes neerzet waar het mag, grinnikt hij: 'Ik woon in Den Haag en zie vaak genoeg dat er fietsen verwijderd worden door de gemeente, dus ik ben me ervan bewust dat er gehandhaafd wordt.' Dit antwoord toont wel aan dat Kokorin terecht is geslaagd voor zijn inburgeringsexamen. Hij heeft daarna ook een permanente verblijfsvergunning gekregen en legt trots zijn verblijfspasje op tafel.

Met zijn verblijfsvergunning gaan veel deuren voor hem open, maar niet alle. Kokorin komt het Verenigd Koninkrijk niet in, ook al was hij uitgenodigd om daar een lezing te houden. Door de huidige politieke situatie gelden er reisbeperkingen voor Russische staatsburgers. Daarom kan zijn familie ook niet aanwezig zijn bij de verdediging van zijn proefschrift.

Onderzoek

Kokorin heeft zijn promotieonderzoek inmiddels afgerond en is nu universitair docent bij de afdeling Financieel recht.

'Het onderwerp van mijn proefschrift spreekt misschien niet iedereen aan, maar ik vind het heel interessant’, vertelt hij. 'De meeste ondernemingen bestaan uit een groep bedrijven, dus er zijn maar heel weinig zelfstandige bedrijven. Binnen een groep bedrijven zijn afzonderlijke juridische entiteiten aan elkaar verbonden door verschillende financiële constructies, zoals garanties tussen bedrijven en intragroepsleningen. Als er echter een financieel probleem optreedt of sprake is van insolventie, worden de leden van de groep in het recht als afzonderlijke eenheden behandeld. Ik vroeg me af hoe we aankijken tegen deze verbondenheid tussen de groepsleden en hoe daarmee in het insolventierecht moet worden omgegaan. Gelukkig ontstaat er een tendens om in insolventieregels rekening te houden met deze onderlinge relaties.'

Kokorin deed onderzoek naar de rechtsstelsels van de VS, het VK en Nederland, landen die volgens hem belangrijke herstructureringscentra zijn.

Promotieplechtigheid

De verdediging van Kokorins proefschrift Intra-group financing and enterprise group insolvency: Problems, principles and solutions heeft plaatsgevonden op 14 november 2023 in het Academiegebouw. Lees hier de samenvatting van zijn proefschrift.

Een boek gebaseerd op Kokorins proefschrift verschijnt eind 2024/begin 2025 bij Edward Elgar Publishing.

Foto bovenaan het artikel: Peter Hall via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.