Universiteit Leiden

nl en

Brian McGarry vertegenwoordigt kleine eilandstaten in baanbrekende zaak over oceanen en klimaatverandering

Dr Brian McGarry, universitair docent internationaal publiekrecht aan het Grotius Centre for International Legal Studies, sprak het International Tribunal for het Law of the Sea toe in 's werelds eerste adviesprocedure over klimaatverandering. Zijn pleidooi voor de Commission of Small Island States on Climate Change and International Law (COSIS) kwam direct voort uit zijn wetenschap en onderwijs in Leiden.

In december 2022 verzocht COSIS - een intergouvernementele organisatie bestaande uit kleine eilandstaten - het Tribunaal om advies over de verplichtingen van staten onder het VN-Zeerechtverdrag. De organisatie vroeg het Tribunaal om vast te stellen dat broeikasgasemissies vallen onder de regels van het Verdrag inzake verontreiniging van de zee en de verplichtingen om het mariene milieu te beschermen en in stand te houden. Binnen enkele dagen publiceerden Dr McGarry en Francis Chávez Aco - een Peruaanse diplomate die haar masterscriptie aan het afronden was onder toezicht van Dr McGarry - een analyse van de bevoegdheid van het Tribunaal om vragen met betrekking tot klimaatverandering te behandelen, die verscheen op de blog van het European Journal of International Law. Op basis van deze analyse en zijn eerdere ervaring nodigde COSIS Dr McGarry uit om de organisatie te adviseren over dergelijke kwesties tijdens de voorbereiding van haar schriftelijke verklaring voor het Tribunaal.

Brian McGarry

Momenteel wordt verwacht dat het Tribunaal begin 2024 advies zal uitbrengen.

Benieuwd naar meer? Klik hier voor het volledige artikel in het Engels. 

Foto bovenaan het artikel - ITLOS

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.