Universiteit Leiden

nl en

Editorial: Verantwoordelijkheden als het gaat om werknemerswelzijn

Wat verstaan we onder 'goed werk'? En wat betekent het om een goede werkgever te zijn? In een onlangs verschenen redactioneel artikel gaan Helen Pluut en Merel Cornax dieper in op deze vragen.

In hun artikel staan ze uitgebreid stil bij de verantwoordelijkheden van werkgevers en de waarde van 'goed werkgeverschap' als het gaat om het welzijn van werknemers. Door het juridische perspectief te combineren met empirische inzichten uit de sociale wetenschappen, bieden de auteurs een interdisciplinaire kijk op gezonde en veilige werkomgevingen. Ze bespreken verschillende aspecten van een goede werkomgeving, zoals diversiteit en inclusie, erkenning en beloning, psychosociale veiligheid en evenwicht tussen werk en privéleven. Binnen deze context besteden de auteurs ook aandacht aan het begrip gedeelde verantwoordelijkheid. Zij zijn van mening dat, naast de verplichtingen die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, zowel de werkgever als de werknemer hun verantwoordelijkheid serieus moeten nemen als het gaat om het waarborgen van de veiligheid en het welzijn op de werkplek.

Je kunt het artikel (Engelstalig) hier lezen: View of Vol. 21 No. 1 (2023): Psihologia Resurselor Umane (hrp-journal.com).
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.