Universiteit Leiden

nl en

Renate Buisman

Universitair docent

Naam
Dr. R.S.M. Buisman
Telefoon
+31 71 527 3441
E-mail
r.s.m.buisman@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-0394-1418

Renate Buisman werkt als universitair docent bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Renate Buisman

Kort cv

 • Universitair docent, programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening, Universiteit Leiden (2020-heden)
 • Postdoctoraal onderzoeker, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam (2019-2020)
 • PhD-student, programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening, Universiteit Leiden (2015-2019). Dissertatie: Getting to the heart of child maltreatment: a multidimensional investigation using an extended family design. Promotoren: prof.dr. Lenneke Alink en prof.dr. Marianne Bakermans-Kranenburg
 • MSc Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, Universiteit Utrecht (cum laude)
 • BSc Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Onderzoek

Renate’s onderzoek richt zich op stress en kindermishandeling, met een speciale focus op de intergenerationele overdracht van kindermishandeling en psychobiologische factoren. In haar dissertatie onderzocht ze de antecedenten en consequenties van kindermishandeling op verschillende niveaus van het functioneren (fysiologisch, cognitief-affectief en gedragsmatig) binnen een multigenerationeel familieonderzoek.

Na haar PhD werkte ze als postdoctoraal onderzoeker bij de Vrije universiteit van Amsterdam binnen een onderzoek gericht op de overgang naar het vaderschap met een focus op de neurale en hormonale processen.

Momenteel werkt Renate als Universitair Docent bij de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening aan de Universiteit Leiden.

Huidige onderzoeksprojecten

 • Vaders op de voorgrond: De rol van stress en jeugdtrauma in het beginnende vaderschap
 • Ouderschap onder stress: in deze studie wordt in een experimentele setting onderzocht of het ervaren van acute stress leidt tot negatiever opvoedgedrag en of dit verband loopt via empathie.
 • Stress onder de huid: een studie naar de toepasbaarheid van draagbare biosensor technologieën om fysiologische stress bij kinderen en ouders in de dagelijkse setting in kaart te brengen.

Onderwijs

Bachelor

 • Oefenonderzoek
 • Introductie in de ontwikkelingspsychologie (hoorcolleges)
 • Minor Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloop perspectief (werkgroepen)

Master

 • Child abuse and neglect: Neurobiological consequences and interventions (werkgroepen)
 • Preventie, family mediation en behandeling in de forensische context (hoorcolleges en werkgroepen)
 • Thesis- en stagebegeleiding

Beurzen

 • Startersbeurs (2023) voor het project 'Fathers in the spotlight: the role of stress and childhood trauma in first-time fathers’  
 • NVO-subsidie (2023) voor het project 'Vaderschap in de eerste 1000 dagen na een verleden van kindermishandeling: een ‘mixed methods’ onderzoek naar stress, welzijn en opvoedgedrag'
 • Leids Universitair Fonds en Jo Kolk studiefonds (2018). Subsidie voor het doen van onderzoek aan de Universiteit van Minnesota, Minneapolis
 • Subsidie voor deelname aan de 4th Haruv International PhD Workshop on Child Maltreatment, Jerusalem, Israel

Werkdagen

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Forensische gezinsped. en Jeugdhulpverl.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B49

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.