Universiteit Leiden

nl en

Renate Buisman

Universitair docent

Naam
Dr. R.S.M. Buisman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.s.m.buisman@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-0394-1418

Kort CV

 • Universitair Docent, programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening, Universiteit Leiden (2020-heden)
 • Postdoctoraal onderzoeker, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam (2019-2020)
 • PhD-student, programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening, Universiteit Leiden (2015-2019). Dissertatie: Getting to the heart of child maltreatment: a multidimensional investigation using an extended family design. Promotoren: Prof. dr. L.R.A. Alink en Prof. dr. M. J. Bakermans-Kranenburg
 • MSc Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, Universiteit Utrecht (cum laude)
 • BSc Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Zie Engelstalig profiel Renate Buisman

Onderzoek

Renate’s onderzoek richt zich op de etiologie en de gevolgen van kindermishandeling, met een speciale focus op de intergenerationele overdracht van kindermishandeling en de psychobiologische mechanismen. In haar dissertatie onderzocht ze de antecedenten en consequenties van kindermishandeling op verschillende niveaus van het functioneren (fysiologisch, cognitief-affectief en gedragsmatig) binnen een multigenerationeel familieonderzoek. Na haar PhD werkte ze als postdoctoraal onderzoeker binnen een onderzoek gericht op de overgang naar het vaderschap met een focus op de neurale en hormonale processen.  
Renate is nu werkzaam als Universitair Docent bij de programmagroep Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening aan de Universiteit Leiden.

Onderwijs

Bachelor

 • Bachelor project

Master

 • Child abuse and neglect: Neurobiological consequences and interventions (werkgroepen)
 • Preventie, family mediation en behandeling in de forensische context (werkgroepen)
 • Thesis- en stagebegeleiding

Beurzen

 • Leids Universitair Fonds and Jo Kolk studiefonds (2018). Subsidie voor het doen van onderzoek aan de Universiteit van Minnesota, Minneapolis
 • Subsidie voor deelname aan de 4th Haruv International PhD Workshop on Child Maltreatment, Jerusalem, Israel

Links

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Forensische gezinsped. en Jeugdhulpverl.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.