Universiteit Leiden

nl en

In hoeverre is ChatGPT in staat wetgeving te maken?

Over het AI-systeem ChatGPT zijn al allerlei voorspellingen gedaan: het programma gaat het onderwijs op zijn kop zetten, zoekmachines ouderwets doen lijken en tekstschrijvers buiten spel zetten. Tekstschrijvers? Vallen wetgevingsjuristen daar ook onder? Met andere woorden: kan ChatGPT wetsbepalingen ontwerpen?

In een recente column voor het wetgevingstijdschrift RegelMaat, gaat Anne Meuwese, hoogleraar Public Law & Governance of Artificial Intelligence bij de Leidse afdeling Staats- en Bestuursrecht in op de vraag in ChatGPT hiertoe in staat is. Het gehypete Large Language Model dat OpenAI in november 2022 lanceerde, blijkt het er zo gek nog niet van af te brengen. Toch blijft de eventuele meerwaarde in dit opzicht beperkt, zo betoogt Meuwese. 

Lees  het volledige artikel

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.