Universiteit Leiden

nl en

Vijf vragen over bijeenkomst ‘Leiderschap in de digitale transitie’

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen is op 16 februari aanwezig op de Campus Wijnhaven tijdens het evenement ‘Leiderschap in de digitale transitie’ dat georganiseerd wordt door Alex Ingrams. Vijf vragen aan Ingrams over dit evenement.

Waar gaat het over?

Tijdens het evenement wordt een boek overhandigd aan de staatssecretaris getiteld ‘Public Management in an Information Age: towards Strategic Public Information Management’. Het boek is geschreven door Alex Ingrams, Albert Meijer (Universiteit Utrecht) en Stavros Zouridis (Universiteit Tilburg) en is bedoeld om managers binnen de openbare sector te voorzien van ICT-kennis die zij nodig hebben om hier strategisch mee om te gaan. Het boek heeft een heldere boodschap: ICT is te belangrijk om aan de techneuten over te laten, het is ook van belang in strategisch management. Met deze stelling als thema zal tijdens het evenement ‘Leiderschap in de digitale transitie’ worden onderzocht hoe overheidsmedewerkers hun werk beter kunnen inrichten om deze digitale uitdagingen te kunnen oppakken. Daarnaast geeft een panel van topmanagers uit de Nederlandse overheid praktische inzichten  over de verschillende vormen van digitalisering waarmee zij binnen hun organisatie te maken hebben en discussiëren over de mogelijkheden om de overheid digitaal weerbaar en slagvaardig te maken voor in de toekomst. 

Hoe heeft de gewone burger baat bij de ontwikkelingen binnen dit vakgebied?

De afgelopen jaren hebben we gezien dat ontwikkelingen in digitalisering grote invloed op ons leven hebben gehad en de mogelijke schade die digitale toepassingen kunnen veroorzaken als er niet goed mee omgegaan wordt. Neem bijvoorbeeld de algoritmes die leiden tot de desastreuse toeslagenaffaire. Of de marginalisatie en eenzaamheid die mensen ervaren in een gedigitaliseerde post-corona samenleving, of de verontrustende manier waarop sociale media invloed heeft op de publieke discussie als het gaat over problemen zoals maatschappelijke vooroordelen, klimaatsverandering en internationale betrekkingen. Het is belangrijk om oplossingen te vinden voor deze problemen en ervoor te zorgen dat iedereen hierbij betrokken is.

Waarom is dit onderwerp relevant en interessant voor studenten?

Terwijl de digitale uitdagingen voor de overheid zullen toenemen, zal dit ook gelden voor de vraag naar bekwame professionals. Met name in beroepen in de openbare sector zoals ambtenaren, maatschappelijk ondernemers, wetenschapsjournalisten en beleidsmakers. Het evenement is zeer relevant voor studenten die momenteel bezig zijn om een beeld te krijgen van de toekomst van technologische toepassingen binnen de overheid en zich te bekwamen in de vaardigheden om met deze ontwikkelingen om te kunnen gaan. Het is interessant voor studenten van de nieuwe bestuurskunde-track ‘Digitalisering, Data en Governance’ en de master Bestuurskunde. Echter, studenten die geïnteresseerd zijn in de kruising tussen digitale technologie en andere beleids- en overheidsdomeinen zoals duurzaamheid, veiligheid en recht, kunnen ook zeker deelnemen aan het evenement.

Wat is de rol van de Staatssecretaris Digitalisering hierin?

Staatssecretaris Van Huffelen heeft een visie over digitale transitie geformuleerd waarin mensen centraal staan. Deze visie speelt een belangrijke rol in haar werk. Volgens haar moet het een gezamenlijke inspanning zijn en spelen studenten, docenten en beleidsmakers binnen het hoger onderwijs een belangrijke rol in het realiseren van deze visie. Vanuit dat oogpunt bezien is de publicatie van ‘Public Management in an Information Age’ zeer gunstig aangezien het ingaat op de noodzaak van openbare managers om zich een weg te banen tussen de moeilijke aspecten van de digitale transitie door zonder daarbij publieke waarden zoals gelijkheid, rechtvaardigheid en democratie uit het oog te verliezen.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Nieuw informatie en communicatietechnologieën hebben openbaar management ingrijpend veranderd. Openbare managers zijn in toenemende mate afhankelijk van informatie die afkomstig is uit complexe systemen. Ze moeten in staat zijn om een gedegen ICT en Communicatie-infrastructuur te creëren. Het The Hague Centre for Digital Governance van het Instituut Bestuurskunde gaat in op deze uitdaging door onderzoek en samenwerking met beleidsmakers. Onderwijsprogramma’s zoals de nieuwe gespecialiseerde bachelor in Digitalisering, Data en Governance bieden studenten de kennis en vaardigheden gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen en een interdisciplinaire aanpak om problemen op te lossen die inzichten vanuit de computerwetenschappen, organisatorische theorie, economie, politiek en openbaar bestuur combineert.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.