Universiteit Leiden

nl en

Vier Vici-beurzen voor wetenschappers Universiteit Leiden

Maar liefst vier wetenschappers van de Universiteit Leiden hebben een prestigieuze Vici-beurs gekregen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft dat bekendgemaakt. De gehonoreerde aanvragen zijn afkomstig van onderzoekers van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de Sterrewacht Leiden, het LUMC en de Faculteit der Archeologie.

De wetenschappers hebben een Vici-beurs gekregen van maximaal 1,5 miljoen euro. Hiermee kunnen de laureaten in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen.

De Leidse ontvangers van een Vici-beurs zijn:

Ellen de Bruijn, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Van puberteit tot menopauze: neurocognitief onderzoek naar hormonale veranderingen in vrouwen. Meisjes en vrouwen ondervinden grote hormonale schommelingen vanaf de vroege puberteit tot late volwassenheid, maar de effecten hiervan op neurocognitief functioneren zijn nog onbekend. Dit onderzoek gaat na hoe deze veranderingen gedrag in individuele en sociale contexten beïnvloeden en wat de relatie is met het welzijn en de mentale gezondheid van vrouwen van alle leeftijden.

Mariska Kriek, Sterrewacht Leiden

Een sterrenstelsel is een enorme verzameling van sterren, gas, stof, zwarte gaten en donkere materie. De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels is nog een mysterie, vooral door de gebrekkige waarnemingen van sterrenstelsels in het vroege heelal. De nieuwe James Webb Space Telescope (JWST), met zijn grote spiegel en infrarode ogen, gaat hier eindelijk verandering in brengen. Dit onderzoek gebruikt nieuwe en ongekende waarnemingen gemaakt met de JWST om de belangrijke beginfase van sterrenstelsels te bestuderen, zodat het eindelijk duidelijk wordt hoe de sterrenstelsels in het nabije heelal zijn ontstaan.

Hermelijn Smits, LUMC

Ernstige luchtweginfecties door virussen komen vaak voor bij kleine kinderen, ouderen of longpatiënten, met het risico op ziekenhuisopname of zelfs overlijden. In deze studie worden stoffen van micro-organismen uit de darmflora bestudeerd om de afweer tegen virussen in de neus te verbeteren en zo ziekte te voorkomen.

Alexander Geurds, Faculteit der Archeologie

De landengte van Centraal Amerika vormde een nauw geografisch knooppunt van uitwisseling en bevolkingsbewegingen in de pre-Spaanse tijd. Toch waren inheemse gemeenschappen, tussen 300 n.Chr. en de Spaanse kolonisatie, relatief stabiel, in tegenstelling tot patronen van groei en verval bij naburige culturen, zoals de Maya. Deze veel kleinere en taalkundig diverse groepen waren kennelijk succesvoller in het opvangen van de geografische uitdagingen en veranderingen die het gebied kenmerkten. Hoe is dit te verklaren? Archeologen kijken met behulp van Big Data voor het eerst hoe dit evenwicht bereikt werd en wat het betekent voor vraagstukken van maatschappelijke stabiliteit vandaag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.