Universiteit Leiden

nl en

Terugblik lunchbijeenkomst ‘Missie Menselijke Maat’ - ‘Leeratelier Maatwerk en Regie’: een integrale aanpak voor het oplossen van complexe problemen in het zorgnetwerk

Gestapelde problematiek op het snijvlak van zorg, sociaal domein en veiligheid levert complexe casuïstiek op. In zulke situaties biedt alleen een integrale aanpak oplossingen tussen professionals uit verschillende vakgebieden. Voor dit soort complexe problemen heeft de gemeente Den Haag het Leeratelier Maatwerk en Regie ontwikkeld.

Dit Leeratelier, en het onderzoek daarnaar, was het onderwerp van de tweede lunchbijeenkomst op 2 december 2022 van de driedelige serie 'Missie Menselijke Maat' georganiseerd door het Leiden Leadership Centre (LLC). Tijdens de lunchbijeenkomst deelden Bernard Bernards (Universitair docent Bestuurskunde) en Erik Jan Bosch (coördinator Kennis & Innovatie, gemeente Den Haag) hun kennis van en ervaringen over het Leeratelier met studenten, professionals als academici.

Waar bestaat het Leeratelier uit?

Het Leeratelier Maatwerk en Regie is bedoeld voor professionals bij de gemeente Den Haag en ketenpartners die de spiraal willen doorbreken van complexe problematiek bij huishoudens en zo echt verandering tot stand willen brengen. Het Leeratelier omvat acht dagdelen ingericht met een uniforme masterclass, en verdiepende en individuele modules op maat. De masterclass focust op de kernpunten van ketensamenwerking: grondhouding, maatwerk en regievoeren. Het doel van de masterclass is tweedelig: het gaat om kennis, maar ook om kennissen. Enkel wanneer professionals vanuit verschillende organisaties verbonden in het netwerk elkaar kennen, kan er effectief samengewerkt worden om complexe casuïstiek op te lossen.

Heeft het leeratelier het gedrag van professionals veranderd?

Bernard Bernards heeft onderzoek gedaan naar het effect van het Leeratelier Maatwerk en Regie op het gedrag van professionals binnen het zorgnetwerk van de gemeente Den Haag en de ketenpartners. Via een survey en een vignetonderzoek is er gekeken in welke mate het Leeratelier het gedrag van de professionals heeft veranderd. Bij een vignetonderzoek kan er gekeken worden hoe professionals zouden handelen wanneer de geschetste situatie zich voordoet door fictieve verhalen in een bepaalde context voor te leggen. De survey is vervolgens door een aantal professionals voorafgaand aan het Leeratelier beantwoord. Een andere groep professionals heeft de vragenlijst ingevuld als gevolg op het volgen van de cursus. Het blijkt dat het Leeratelier werkt voor de individuele professional en voor het bevorderen van in een samenwerkingsverband binnen het netwerk.

Door het Leeratelier zijn professionals in staat een betere inschatting te maken over welke huishoudens wel en welke geen maatwerk horen te ontvangen. Ook handelen professionals na afronding van het Leeratelier meer vanuit het mensbeeld dan voorheen. Voor het vinden van een oplossing werken de professionals meer volgens de richtlijnen van de (ruime) wet dan volgens de vaak bureaucratische organisatieregels. Dankzij het Leeratelier is de regie binnen het netwerk verbeterd. Regie is hierbij gemeten op basis van samenwerking en op afstemming. Op beide onderdelen waren de professionals in het zorgnetwerk beter in staat onderling te communiceren na afloop van het Leeratelier.

Serie lunchbijeenkomsten 'Missie Menselijke Maat’

Op 24 februari 2023 vindt de derde en laatste lunchbijeenkomst ‘Werken vanuit de Bedoeling en leiderschap’ plaats. Hier gaan we met Angelique de Kleijn-Buskens (plaatvervangend directeur Regulier Verblijf en Nederlandschap bij de IND) dieper in op wat leiderschap betekent in combinatie met het werken vanuit de menselijke maat, en werken vanuit de bedoeling.

Meer informatie en aanmelden 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.