Universiteit Leiden

nl en

Preadvies Esmée Driessen gepresenteerd tijdens Jonge VAR 2022

Op vrijdag 18 november presenteerde en verdedigde Esmée Driessen haar preadvies met als titel ‘De dienstbare overheid bij het faciliteren van burgerinitiatieven’ tijdens de Jonge VAR.

In het preadvies wordt ingegaan op het verschijnsel van de ‘dienstbare overheid’ in relatie tot burgerinitiatieven. Denk daarbij aan (een antwoord op) vragen als: waarom zou er in de relatie overheid-burgerinitiatief een dienstbaarheidsbeginsel moeten zijn, hoe zou zo`n beginsel eruit moeten zien en waar kan het worden geborgd? Aanleiding voor deze aanpak is het gegeven dat uit onderzoek blijkt dat overheden weliswaar burgerinitiatieven willen ondersteunen, maar dit in de praktijk maar moeilijk van de grond komt. Keer op keer blijkt het voor zowel de overheid als initiatiefnemers lastig om een concreet burgerinitiatief te realiseren of ondersteunen. Burgerinitiatieven geven daarbij aan dat zij onder andere veel hinder ondervinden in het contact met de overheid. Als oplossing voor dit knelpunt wordt in het preadvies de opname van een dienstbaarheidsbeginsel verkend op basis waarvan concrete handelingsperspectieven worden uitgewerkt.

De Jonge VAR is één van de vaste activiteiten die de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) jaarlijks organiseert en werd dit jaar gehouden bij Stibbe. Tijdens de Jonge VAR krijgen jonge bestuursrechtjuristen de mogelijkheid om binnen een overkoepelend thema en vanuit hun eigen expertise een preadvies te schrijven. Het thema van dit jaar was ‘burgerparticipatie en burgerinitiatief’ en de andere preadviezen waren afkomstig van Dorien Bakker (RUG; financiële participatie) en Meike Pakkert en Jelmer Ypinga (Stibbe; participatie en het Verdrag van Aarhus). Esmée Driessen is werkzaam als promovenda bij de afdeling Staats en Bestuursrecht en doet onderzoek naar burgerinitiatieven.

V.l.n.r.: Dorien Bakker, Jelmer Ypinga, Meike Pakkert en Esmée Driessen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.