Universiteit Leiden

nl en

Peter van Es benoemd tot hoogleraar Notarieel Recht

Van Es zal het stokje overnemen van prof. Huijgen wiens emeritaat na bijna zevenentwintig jaar hoogleraarschap nadert. De in oktober 2022 nieuw benoemde hoogleraar is al gedurende geruime tijd werkzaam op de faculteit.

Peter van Es notarieel recht
Peter van Es

Van Es studeerde Nederlands recht in Leiden en later aanvullend ook notarieel recht aan de UvA. Hij begon zijn carrière als kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag, waarna hij in 1999 overstapte naar de Universiteit Leiden. Een diepgevoelde wens om te promoveren dreef hem hiertoe en het promotieonderzoek werd verricht bij de afdeling Historische ontwikkelingen van het recht onder leiding van prof. Zwalve. Een aanstelling had hij echter bij de notariële afdeling, waar hij onderwijs gaf in de verschillende deelgebieden van het notariële recht.

Enige tijd na zijn promotie in 2005 (De actio negatoria, een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht), werd hij Universitair Hoofddocent in welke hoedanigheid hij op het brede terrein van onderzoek, onderwijs én bestuur actief is geweest. Zo was hij van 2015 tot 2018 portefeuillehouder onderwijs in het faculteitsbestuur. Tot zijn kernpublicaties behoren (naast zijn proefschrift) twee delen in de serie Monografieën BW (Vruchtgebruik en Erfrecht van de langstlevende echtgenoot), alsmede een Ars Aequi monografie over verkrijging door verjaring. Hij schreef ook mee aan het KNB preadvies uit 2007 (‘Informatieplicht en geheimhoudingsplicht van de notaris’). Prof. mr. P.C. van Es is vaste medewerker van het WPNR en een van hoofdredacteuren van het JBN in welke bladen geregeld bijdragen van zijn hand verschijnen.

Het is Van Es’ ambitie om de gedegen en gewaardeerde Leidse notariële opleiding op het huidige hoge niveau voort te zetten, waarbij op punten mogelijk enkele accenten verlegd zullen worden. Wat betreft het onderzoek is zijn focus gericht op het dogmatisch doordenken van de voor notariaat van belang zijnde privaatrechtelijke leerstukken, mede in het licht van allerlei nieuwe ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.