Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe onderwijsdirecteur voor LST: ‘Ik wil de kwaliteit van deze unieke opleiding bewaken’

Marco van Eijk is de nieuwe Onderwijsdirecteur van de bacheloropleiding Life Science and Technology, LST. Sinds 1 september doet hij er alles aan om de kwaliteit van ‘zijn’ opleiding te waarborgen. ‘LST is een unieke opleiding en daar moet iedereen hard voor blijven werken. Dat is mijn belangrijkste taak.’

De kwaliteit van de opleiding behouden. Het is een simpel doel, volgens Van Eijk, maar vanwege het unieke karakter van de opleiding toch nog best een uitdaging. ‘Onze opleiding is verdeeld over de TU Delft en de Universiteit Leiden, met TU Delft als penvoerder. Dat maakt onze opleiding uniek, maar het neemt ook bepaalde uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Je hebt te maken met twee locaties, twee organisaties en twee verschillende manieren van aansturen. Ook moet ik bewaken dat de verhouding Delft-Leiden goed in balans blijft.’

Een bètabasis met veel keuzemogelijkheden

LST-studenten volgen, wat gechargeerd, de celbiologievakken in Leiden en de technologische vakken in Delft. ‘Een kijkje in beide keukens,’ aldus Van Eijk. ‘De studenten leren over beide vakgebieden en kunnen later zowel academisch onderzoek doen als het bedrijfsleven in. Die keuzemogelijkheid is de kracht van deze opleiding.’

'Je krijgt bij ons een geweldige bèta-basis om alle ingewikkelde processen goed te kunnen begrijpen'

Zelf studeerde Van Eijk ooit Medische biologie in Utrecht. ‘LST bestond nog niet, maar er zijn veel raakvlakken met het Life Science-aspect van de opleiding. Zeker het eerste jaar. Daarin krijg je basale vakken, zoals natuur- en scheikunde, wiskunde en statistiek. Je krijgt een geweldige bèta-basis om alle ingewikkelde processen in het vakgebied later goed te kunnen snappen.’

Zo houd je de kwaliteit hoog

De opleiding LST doet het goed met een constante instroom van ongeveer 200 eerstejaars studenten. En dat wil Van Eijk natuurlijk zo houden. ‘Ik ben nog geen maand bezig, dus het is lastig inschatten waar ik op wil inzetten. Mijn belangrijkste taak is om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Ik ben continu aan het monitoren of alles goed gaat: hoe gaan de vakken? Gaat er iemand met pensioen, dan moet ik die tijdig vervangen. Als OD ben je betrokken bij alle processen, van beleid tot het geven van voorlichting. En dat natuurlijk voor zowel Delft als Leiden.’

Ook is het belangrijk dat alles up-to-date blijft: ‘Het vakgebied blijft zich ontwikkelen en wij mogen natuurlijk niet achter raken.’ Van Eijk lacht: ‘Alles bij elkaar dus een interessante hoeveelheid zaken die vanuit allerlei hoeken op je af komen. Gelukkig doe ik het niet alleen. Je hebt een team nodig, met BSc-coördinatoren, studieadviseurs en ondersteund personeel. En natuurlijk kunnen we niet zonder docenten en een goede onderlinge interactie. Anders krijg je dat niet voor elkaar.’

Contact houden met studenten

Van Eijk gaf maar liefst vijf vakken, en was dus goed bekend bij de studenten. Nu er minder tijd is voor lesgeven en hij niet meer in de opleidingscommissie zit, moet hij dat contact op een andere manier zoeken. ‘Ik ga op uitnodiging langs bij de vergadering van de opleidingscommissie en kan eventueel een speciaal contactmoment inbouwen met kleine groepjes studenten. Volgens mij weten studenten me wel te bereiken voor de echt cruciale dingen. We hebben een sterk team met studieadviseurs en andere mensen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de opleiding. Maar momenteel ken ik alle studenten gelukkig nog van gezicht.’

Marco's dillema's

Leiden of Delft?
‘Politiek gezien kan ik die keuze niet maken natuurlijk. Ik moet juist bewaken dat onze opleiding in balans blijft: 50% Delft en 50% Leiden.’

Fundamenteel of toegepast?
‘Oef, dat is ook een lastige, want de één kan niet zonder de ander. Je hebt fundamenteel onderzoek nodig om later iets te kunnen toepassen. Zo maken wij hier allerlei chemische verbindingen. Het is fantastisch als die uiteindelijk echt gebruikt worden om mensen beter te maken.’

Biologie of technologie?
‘Als medisch bioloog kan ik bijna niet anders dan biologie kiezen. Met als aanvullende opmerking dat een bevinding in de biologie en bijvoorbeeld het opschalen van de productie van een eiwit de synergie tussen de twee vakgebieden fraai laat zien.
 
Bedrijfsleven of de academie?
‘Ik heb het allebei gedaan, maar vind de academie toch het leukst. In de academie kun je verliefd worden op je project. Bij een bedrijf kan dat niet, dat is heel zakelijk met targets en tijdslimieten. Academisch onderzoek blijft fantastisch.’

Onderzoek of onderwijs?
‘Ik vind beide fantastisch en heel relevant. Ik ben uiteindelijk het onderwijs ingerold omdat het op mijn pad kwam. En ben daar toen volle bak voor gegaan. Ik ben blij dat we steeds harder werken aan goed onderwijs en dat daar inmiddels ook carrièremogelijkheden zijn. Zonder goede educatie kun je ook geen goede onderzoekers afleveren.’

Lab of computer?
‘Labwerk! Maar daar heb ik nu helaas geen tijd meer voor. Tijdens de opleiding doen we ook veel onderwijs in het lab. Dat maakt het labwerk goed zichtbaar, en we zien veel studenten dan ook terug tijdens hun bachelor- of masterstage. Een mooie manier om contact te houden.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.