Universiteit Leiden

nl en

More-than-Planet tentoonstelling geeft perspectief

Wat is onze planeet? Een nieuwe tentoonstelling in de Oude Sterrewacht belicht hoe we allemaal anders naar de aarde kijken. Vijf kunstinstallaties confronteren de bezoeker met hun eigen overtuigingen en hoe die verschillen van die van anderen.

'Jij en ik leven niet op dezelfde planeet. Dat is iets wat de Franse filosoof Bruno Latour ooit zei', begint curator Miha Turšič. ‘Iedereen heeft een eigen kijk op de wereld en ziet die anders dan anderen. In deze tentoonstelling willen we voortbouwen op dat menselijke aspect. We willen onderzoeken waar die verschillende visies vandaan komen en met behulp van welke technologieën ze zijn ontstaan.’

'Dat is hoe we met kunst verandering kunnen bewerkstelligen.'

There is no Planet B

Het begrijpen van deze verschillende wereldbeelden is belangrijk voor het publieke debat. Hoe kunnen we praten over de toekomst van onze planeet als we het niet eerst eens zijn over wat die planeet precies is? ‘Voor duurzaamheidsproblemen is het bijvoorbeeld heel belangrijk om te begrijpen wat voor planeet mensen voor ogen hebben,’ vervolgt Turšič. 'In milieuprotesten wordt vaak het credo "There is no Planet B" gebruikt. Binnen deze tentoonstelling verleggen we de focus: we moeten eerst maar eens begrijpen wat Planet A is.’

De aarde op verschillende manieren bekijken

De tentoonstelling, die een samenwerking is tussen de Oude Sterrewacht en het Waag Futurelab, doet dat door onze aarde in verschillende kaders te plaatsen. De kunstwerken laten wereldbeelden zien gebaseerd op feiten, belangen, rechtvaardigheid of bezorgdheid. ‘Via deze concepten begrijpen wij namelijk de wereld om ons heen en geven we er betekenis aan,' legt Turšič uit.

Een verontrustend perspectief

Neem bijvoorbeeld het Sensible Zone-werk van Territorial Agency, dat onze planeet bekijkt vanuit het perspectief van bezorgdheid. Turšič: ‘Het werk probeert de plekken te identificeren waar we onze aandacht op moeten richten, gebaseerd op waar we onze zorgen het meeste uiten. In dit geval over de stijging van de zeespiegel.’

Sensible Zone in actie

Als je in het midden van de ruimte staat, ben je omringd door zeven schermen. De schermen laten satellietfoto’s en computermodellen zien van een verbonden land en zee. De foto’s en modellen veranderen van uiterlijk om de gevolgen van zeespiegelstijging te verbeelden.

‘De kunstenaars noemen deze methode 'visuele beleidsvorming'. Een manier om zonder woorden een verhaal gebaseerd op complexe data te vertellen aan beleidsmakers. Sensible Zone is een instrument om verandering te bewerkstelligen en dus een goed voorbeeld hoe je door middel van kunst de wereld kan veranderen.’

Verandering door inzicht in culturele context

Verandering teweegbrengen door middel van kunst is onderdeel van het grotere perspectief van S+T+ARTS, het Europese initiatief waaruit More-than-Planet is voortgekomen. Hoe kunnen wetenschap, technologie en kunst samenwerken om innovatie te bevorderen? Door de culturele context beter te begrijpen via kunst zouden maatschappelijke veranderingen gemakkelijker kunnen plaatsvinden.

Nieuwe werken in uitvoering

‘Het doel van het grotere project is om uit te vinden wat er nodig is om meer van dit soort wetenschapskunst-samenwerkingen tot stand te brengen. We zijn van plan om een aantal nieuwe werken te maken die de geesteswetenschappen op het gebied van milieu en wetenschap combineren. Deze tentoonstelling is slechts het beginpunt, de basis waarop we zullen voortbouwen.’

Bezoek de tentoonstelling

More-than-Planet is geopend tot en met 23 december in het bezoekerscentrum van de Oude Sterrewacht.

Meer informatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.