Universiteit Leiden

nl en

Rogier Hartendorp et al. schrijven boek 'Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen'

Onlangs is het boek 'Voorportalen voor burgers en kleine ondernemingen' verschenen, geschreven door Rogier Hartendorp (bijzonder hoogleraar Maatschappelijke Effectiviteit van de rechtspleging), Tim Lubbers (promovendus afdeling Rechtsgeschiedenis) en Priscilla Haricharan (oud-medewerker bij de afdeling Burgerlijk Recht).

In het boek is onder meer aandacht voor het grote aanbod van verschillende vormen van rechtshulpverlening in Nederland en de vele mogelijkheden voor het oplossen van rechtsproblemen. Voor burgers en kleine ondernemers is het vaak ingewikkeld om een route te kiezen die het best bij hun rechtsprobleem past. Een oplossing daarvoor is een voorportaal waarin burgers en ondernemers ondersteuning krijgen bij het vinden van de juiste (rechts)hulpverlening en routes voor conflictoplossing. 

In deze studie zijn zes voorportalen uit het buitenland in kaart gebracht die als inspiratie kunnen dienen voor een voor portaal in Nederland. Dit zijn het Medical Legal Partnership en het Multidoor Courthouse in de Verenigde Staten, het Citizen Advice Bureau in Engeland en Wales, de Chotei in Japan, de Schlichtungsverfahren in Zwitserland en Court Connected Mediation in Finland. Aan de hand van deze buitenlandse ervaringen worden drie modellen voor een Nederlands voorportaal geschetst. Ook doen de onderzoekers een aanzet voor een nadere discussie en debat.

Dit onderzoek is in opdracht van de Stichting Onderzoek Rechtspleging uitgevoerd die hiervoor onder andere van het ministerie van Justitie en Veiligheid financiering ontvangen heeft. Het boek is uitgegeven door Boom juridisch.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.