Universiteit Leiden

nl en

Collegereeks: Het Nederlandse crisismanagement stelsel in de praktijk

Wil jij je kennis over het Nederlandse crisismanagement stelsel vergroten? Samen met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) organiseert Universiteit Leiden een unieke collegereeks over het Nederlandse crisismanagement stelsel. De colleges zijn op 22 april, 13 mei en 3 juni.

Lector Crisisbeheersing Menno van Duin en Bijzonder hoogleraar militaire aspecten van crisisbeheersing en nationale veiligheid Peter Bos bespreken de belangrijkste structuren, ketens, bestuurlijke netwerken en spontane coördinatiestructuren. In drie opeenvolgende colleges staan de (persoonlijke) ervaringen met het Nederlandse crisismanagement centraal. Denk aan de tramaanslag in Utrecht, de MH 17 ramp en de coronacrisis.

Samenwerking tussen Universiteit Leiden en NIPV

De collegereeks markeert de start van een intensievere samenwerking tussen beide kennisinstituten op het gebied van onderzoek en onderwijs. Doel is om samen te werken in onderwijs en onderzoek en promotieplekken en stageplaatsen te bieden.

Voor studenten van de Bachelor Security Studies en master Crisis & Security Management is het een unieke kans om ins en outs te leren van het Nederlandse landschap van crisisbeheersing. Daarnaast zijn ook beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden van het Ministerie Justitie en Veiligheid uitgenodigd om deel te nemen. Dit zorgt voor een interessante mix van studenten en professionals in de zaal. De voertaal van de collegereeks is daarom ook Nederlands. Je kan de colleges ook los van elkaar volgen.   

College 1: Het Nederlandse crisismanagement stelsel: leren van de praktijk

22 april 15.00 – 17.00 uur, Zaal 2.02 Wijnhaven gebouw, Campus Den Haag.

In het eerste college staat het Nederlandse crisismanagement stelsel centraal. Het bestel wordt doorgenomen in termen van centrale en decentrale sturing, functionele en algemene ketens en bestuurlijke netwerken. Als voormalig directeur van de veiligheidsrisico’s Zuid-Holland-Zuid, Utrecht en als voormalig directeur Publieke Gezondheid van de GGD-regio Utrecht, neemt prof. dr. Peter Bos u mee in zijn ervaringen met de brand in Moerdijk en de tramaanslag in Utrecht.

College 2: Crises en minicrises: terugkerende dilemma’s voor bestuurders

13 mei 15.00 – 17.00 uur, Zaal 2.02 Wijnhaven gebouw, Campus Den Haag.

Lector Crisisbeheersing dr. Menno van Duin behandelt zijn ervaring met het besturen van crises en minicrises. Hij zal zich richten op de terugkerende dilemma’s en rode draden in een reeks van circa 140 (mini)crises vanuit het bestuurlijk perspectief. Daarbij kan vaak evenzoveel geleerd worden van een bescheiden casus (zoals de instorting van de dug-out in Twijzel of de Zaanse vlogger) als van meer bekende crises als de vermissing van Anne Faber of de ramp met de MH-17. Welke rol moeten bestuurders aannemen, wie heeft het voor het zeggen? Welke organisatie- en communicatiedilemma’s komen in de verschillende (mini-)crisis veelvuldig naar voren?

College 3: Evaluatie en op weg naar de toekomst

3 juni 15.00 – 17.00 uur, Zaal 2.02 Wijnhaven gebouw, Campus Den Haag.

Welke lessen zijn nu geleerd uit de afgelopen jaren crisismanagement en in het bijzonder Covid-19? In het laatste college kijken we met een expertpanel naar de toekomst op basis van de Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio’s en het rapport over de aanpak van de coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In het panel zitten experts die nauw betrokken zijn bij deze onderzoeken die samen met prof. Peter Bos en dr. Menno van Duin zullen reflecteren op de geleerde lessen. Hoe komt het stelsel nu naar voren in de rapporten? Waar schuurt het en welke keuzes worden gemaakt voor de doorontwikkeling van het stelsel?

Wil je de collegereeks bijwonen? Registreren kan via deze link.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.