Universiteit Leiden

nl en

Jongkind en Drahmann winnen AB prijs beste annotatie 2021

Afgelopen vrijdag 21 januari 2022 was de AB-jaarvergadering. Tijdens de vergadering werd de winnaar van dé annotatie van 2021 bekend gemaakt. Deze winnaars zijn Demy Jongkind en Annemarie Drahmann, beide werkzaam aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Een annotatie is een commentaar bij een uitspraak in een jurisprudentietijdschrift. De winnende annotatie (AB 2021/332) is geschreven bij een uitspraak over schaarse subsidies. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat het beleid dat een patiëntenorganisatie geen instellingssubsidie kan ontvangen als een andere vergelijkbare organisatie al subsidie ontvangt, niet in strijd is met het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel. Jongkind en Drahmann werpen de vraag op in hoeverre het besluit van de minister niet in strijd is met het beginsel van gelijke kansen.

De jury bestond dit jaar uit Juliette van der Jagt-Jobsen die moest kiezen uit 350 annotaties. Volgens de jury beschrijven Jongkind en Drahmann in een goed gestructureerde noot waarover de zaak gaat en wat het rechterlijk oordeel is. Zij plaatsen de uitspraak in heldere bewoordingen in het licht van andere relevante rechtspraak. Daarbij gaan zij vooral in op de vraag of het niet in strijd is met het beginsel van gelijke kansen om partijen aan wie al eerder subsidie is verstrekt, tot in lengte van dagen een voorrangspositie te geven. Zij geven hierop hun onderbouwde visie en doen een suggestie om in de praktijk anders met de problematiek om te gaan.

De annotatie slaagt daarmee volgens de jury “met vlag en wimpel” voor de toets voor dé AB noot.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.