Universiteit Leiden

nl en

Georgina Kuipers gepromoveerd op Beschadigd vertrouwen

Op dinsdag 7 december 2021 is Georgina Kuipers gepromoveerd op haar proefschrift Beschadigd vertrouwen. Vertrouwenwekkend schadebeleid na door de overheid gefaciliteerde schade. Van 2017 tot 2021 was zij als promovenda verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, waar zij interdisciplinair promotieonderzoek verrichte. In haar onderzoek beantwoordde zij de vraag: Hoe komt de overheid tot vertrouwenwekkend schadebeleid als zij bij een grootschalig infrastructureel project schade voor een groep burgers heeft gefaciliteerd, omwille van het algemeen belang?

Georgina gaf een interdisciplinair theoretisch kader van vertrouwenwekkend schadebeleid vorm op basis van inzichten uit juridische, bestuurskundige en politicologische hoek. Vervolgens analyseerde zij aan de hand van drie omvangrijke casestudies – de aanleg van de Noord/Zuidlijn, de uitbreiding van luchthaven Schiphol, en de gevolgen van de gaswinning in Groningen – in hoeverre deze theoretische inzichten effect sorteren in de praktijk. Doel van het onderzoek is om praktische en concrete handvatten te bieden aan juristen en beleidsmakers die zich bezighouden met schadebeleid, zodat zij in de toekomst het vertrouwen in de overheid niet (onbedoeld) onnodig schaden.

In het artikel 'Beschadigd vertrouwen herstellen. Handvatten voor de schadevergoedingspraktijk', verschenen in Nederlands Juristenblad 42 (2021/3095), geeft zij haar theoretisch kader verkort weer, geïllustreerd met voorbeelden uit haar onderzoek. 

Sinds oktober 2021 werkt Georgina bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te Den Haag als onderzoeker en opleidingsmanager. Zij blijft hiernaast verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht.

Het boek is uitgegeven door Wolters Kluwer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.