Universiteit Leiden

nl en

Hendriks: Spaanse Euthanasiewet is van groot belang, maar nog veel opstartproblemen

Eerder dit jaar nam Spanje een wet aan die Euthanasie en hulp bij zelfdoding niet langer verbiedt. Daarmee is Spanje het vierde land in Europa met zo’n wet. De invoering van de wet verloopt niet altijd makkelijk.

Na Nederland, België en Luxemburg in Spanje het vierde land in Europa met een Euthanasiewet. Deze wet is op 25 juni 2021 in werking getreden. Inmiddels zijn er in Spanje diverse personen door euthanasie en hulp door zelfdoding ‘met waardigheid’, zoals de wetgever zegt, komen te overlijden. Maar er is ook een patiënt die zelfmoord heeft gepleegd, omdat de behandeling van het verzoek zo lang duurde. 

Op 3 november 2021 vond er in Bilbao een congres plaats waarin de uitvoering van de wet werd besproken. Naast hoogleraar gezondheidsrecht Aart Hendriks was daarvoor de Leidse huisarts Adriaan Goslinga uitgenodigd. Alle andere sprekers waren artsen, juristen en journalisten. Ook was het parlementslid aanwezig die de tekst van de wet had geschreven.

Bekijk hier het volledige verslag van de bijeenkomst:

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Anders dan in Nederland moeten artsen die in Spanje overwegen euthanasie te verlenen of hulp bij zelfdoding vooraf om een oordeel vragen van een regionale toetsingscommissie euthanasie. Dit geeft artsen de zekerheid dat zij niet strafrechtelijk worden vervolgd. In Nederland vindt de toetsing achteraf plaats – dat betekent dat de euthanasie sneller kan plaatsvinden, maar dat de arts na de euthanasie enige weken in onzekerheid verkeert over wel of niet vervolgen. 

Een groot aantal patiënten heeft hun artsen verzocht om alvast een euthanasieverklaring in het dossier op te nemen. Niet alle artsen weten hoe dan te handelen. In veel Spaanse provincies zijn er ook nog geen toetsingscommissies geïnstalleerd. Dat betekent dat euthanasie daar nog niet plaats mag vinden. Het blijkt dat er ook diverse juristen en artsen lid zijn van zo’n toetsingscommissie die tegen euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn. Dat beïnvloedt mogelijk de kansen op een positief oordeel. In ieder geval heeft een patiënt het eigen leven zelf beëindigt, omdat de procedure zo lang duurde. Niettemin verlenen de Spaanse artsenorganisaties hun achterban veel informatie over wat wel en wat niet te doen bij een euthanasieverzoek.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.