Universiteit Leiden

nl en

Bart Schermer benoemd tot hoogleraar Privacy & Cybercrime

Bart Willem Schermer is per 1 november 2021 benoemd tot hoogleraar Privacy & Cybercrime bij eLaw - Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden.

Bart Schermer

Schermer richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op de onderwerpen privacy en cybercrime en meer in het bijzonder op het snijvlak daarvan: de privacyrechtelijke aspecten van de opsporing van (cyber)criminaliteit. 'Wat deze twee thema’s gemeen hebben is dat ze door de snelle ontwikkeling van digitale technologieën aan constante verandering onderhevig zijn', zegt Schermer. 'Digitale technologieën zoals het internet, kunstmatige intelligentie en augmented reality veranderen omgangsvormen, machtsverhoudingen en onze blik op de wereld. De normatieve en ordenende rol van het recht is van groot belang om de maatschappelijke veranderingen die nieuwe technologieën teweegbrengen in goede banen te leiden.'

Nieuwe technologieën maken nieuwe vormen van criminaliteit mogelijk en de opsporing moet daarop reageren. Opsporingsmethoden zoals het digitaal binnentreden, de inzet van kunstmatige intelligentie en het overnemen van dark markets leveren een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van (cyber)criminaliteit, maar roepen ook vragen op met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 'Naast ‘klassieke’ cybercriminaliteit zoals hacking, phishing en dDos-aanvallen maken digitale technologieën ook nieuwe schadelijke en ongewenste gedragingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan virtueel vandalisme of deep fakes. De vraag is of, en zo ja hoe, deze gedragingen strafbaar moeten worden gesteld.'

Zero-sum game

Met betrekking tot het onderwijs vindt Schermer het belangrijk dat studenten begrijpen hoe nieuwe, digitale technologieën bestaande maatschappelijke verhoudingen en structuren veranderen. 'Privacy speelt hierbij altijd een centrale rol in de discussie. Ik probeer studenten te laten zien dat privacy en veiligheid geen waarden zijn die elkaar uitsluiten in een zero-sum game, maar waarden zijn die beide nagestreefd moeten worden.'

Schermer is sinds 2003 verbonden aan de Universiteit Leiden. Eerst als onderzoeker, later als universitair docent en universitair hoofddocent. Naast zijn aanstelling bij de Universiteit Leiden is hij partner en mede-oprichter van adviesbureau Considerati, fellow bij het E. M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschap, lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime van het Hof Den Haag en lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.