Universiteit Leiden

nl en

De kracht van complimenten voor jongeren, door jongeren

Sociaal angstige jongeren gaan na positieve feedback van leeftijdsgenoten net zo goed over zichzelf denken als niet angstige jongeren. 'Dan durven ook deze jongeren met meer vertrouwen nieuwe sociale situaties aan', zegt Anne Miers. De Leidse psycholoog publiceert over haar onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Behaviour Change.

Gedachten en gedrag van sociaal angstige jongeren op een positieve manier beïnvloeden, dat is de ambitie van Anne Miers. Om jezelf neer te zetten in een sociale situatie is het belangrijk dat je positief denkt over jezelf: ‘dat kan ik, daar ben ik toe in staat.’ Daarbij helpt positieve feedback van leeftijdsgenoten om die positieve gedachten over jezelf te vormen en steviger in je schoenen te staan. ‘The power of positive peers’, noemt ontwikkelingspsycholoog Miers dat.

Sociaal kapitaal

Adolescenten zitten in een levensfase waarin ze heel gevoelig zijn voor de invloed van hun leeftijdsgenoten. ‘De kracht van positieve feedback van leeftijdsgenoten krijgt minder aandacht in vergelijking met negatieve effecten en peer pressure’, veronderstelt Miers. ‘Don’t hang out with the wrong crowd.’ Zij focust juist op de positieve kant en beschouwt die gevoeligheid van jongeren voor hun sociale omgeving als iets positiefs, als sociaal kapitaal. Daarom heeft ze het effect van positieve feedback van leeftijdsgenoten onderzocht bij sociaal angstige jongeren in de late adolescentie en jong volwassenheid.

Positiever denken na postieve feedback

Miers vertelt enthousiast over haar wetenschappelijke publicatie. Ze is de enige auteur, wat niet wil zeggen dat ze het onderzoek alleen heeft gedaan. Samen met haar collega wetenschappers heeft ze het ontwerp van haar studie onder de loep genomen. Samen met haar research masterstudenten heeft ze het onderzoek uitgevoerd. Twee groepen deelnemers zijn geworven onder studenten in Leiden, namelijk hoog sociaal angstige jongeren en laag sociaal angstige jongeren. De deelnemers kregen at random positieve en neutrale feedback op een digitale spreekbeurt. Miers: 'Alleen bij de positieve conditie gingen sociaal angstige jongeren beter over zichzelf denken. Voor de laag angstige jongeren maakte het soort feedback niet uit, van beide soort feedback gingen ze er op vooruit. Dus bij de hoog angstige jongeren doet het soort feedback ertoe voor hun gedachten.'

Van experiment naar interventie?

Miers benadrukt het experimentele karakter van haar studie, maar werkt ook toe naar mogelijkheden voor interventie. ‘Bereik je door peers erbij te betrekken meer effect bij deze kwetsbare jongeren, dan wanneer ze alleen feedback krijgen van volwassenen? Uiteindelijk wil je niet alleen het denkproces, maar ook hun gedrag beïnvloeden.’ Ze blikt daarom vooruit richting horizon en oppert de mogelijkheid om ter aanvulling van een klinische interventie misschien leeftijdsgenoten erbij te betrekken, van wie de sociaal angstige jongeren leren omgaan met sociale situaties. Maar eerst wacht een vergelijkbaar onderzoek onder een veel jongere doelgroep, de eerste- en tweedeklassers in het middelbaar onderwijs, mogelijk gemaakt met een subsidie van het Leids Universitar Fonds (LUF).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.