Universiteit Leiden

nl en

Tatiana Afanassjewa-publiekslezingen over natuurkunde

Het Leidse natuurkunde-instituut LION start een online lezingenserie over natuurkunde voor een breed publiek onder de naam Tatiana Afanassjewa-lezing. De eerste sprekers zijn wetenschapshistoricus Dirk van Delft, neutrinonatuurkundige Dorothea Samtleben en kosmoloog Alessandra Silvestri.

De lezingenreeks start, met terugwerkende kracht, met de lezing van 19 februari 2021 van Margriet van der Heijden over 'Denken is Verrukkelijk', haar dubbelbiografie van de natuurkundigen Paul Ehrenfest en zijn vrouw Tatiana Afanassjewa.

De Afanassjewa-lezing is een online publiekslezing op vrijdagmiddagen (16.00 via Zoom, inclusief vragen) waarvoor iedereen met natuurkundige belangstelling van harte uitgenodigd is. Tenzij anders vermeld, zijn de lezingen Nederlandstalig.

Belangstellenden kunnen zich hier registreren voor een nieuwsbrief met de Zoom-links voor de lezingen (LION-personeel krijgt een mail met de link naar de afzonderlijke lezingen)

In van der Heijdens lezing en in haar boek benadrukte zij dat Afanassjewa, naast Ehrenfests echtgenoot en klankbord, een zelfstandig werkende wetenschapper was, met bijdragen in de thermodynamica en de didactiek van de wiskunde. Maar omdat er in het Leiden van een eeuw geleden vrijwel geen ruimte was voor vrouwen in de wetenschap, was er voor Afanassjewa geen baan, en ook geen wetenschappelijke erkenning.

De naam is, naast een verlaat eerbetoon aan Afanassjewa, ook een knipoog naar het Ehrenfest-colloquium, de interactieve Leidse natuurkundelezingen die Paul Ehrenfest instelde en die nog altijd georganiseerd worden.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.