Universiteit Leiden

nl en

Internetconsultatie nieuw pensioenstelsel

De Leidse onderzoekers Van Marwijk Kooy en Bracco Gartner hebben bijgedragen aan de internetconsulatie Wet toekomst pensioenen (WTP). Het wetsvoorstel moet zorgen voor herziening van het Nederlandse pensioenstelsel. Daarin worden de afspraken uit het Pensioenakkoord van juni 2019 in wetgeving vertaald.

Van Marwijk Kooy (Sociaal Recht) Bracco Gartner (Hazelhoff Centrum voor Financieel Recht) plaatsen verschillende kanttekeningen bij het concept-wetsvoorstel, in het bijzonder de Memorie van Toelichting. Zij pleiten voor verduidelijking of zelfs heroverweging van een aantal van de daarin gemaakte keuzes. 

Volledige tekst van de reactie op consultatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.