Universiteit Leiden

nl en

Felienne Hermans ontvangt Nederlandse Prijs voor ICT-Onderzoek 2021

De Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2021 gaat naar Felienne Hermans, universitair hoofddocent bij het Leiden Institute of Advanced Computer Science. Ze ontvangt de prijs voor haar onderzoek naar het toegankelijk maken van informatica en programmeren voor een breed publiek en haar pionierende rol in het vestigen van een nieuwe richting binnen het Nederlandse ICT onderzoek en onderwijs. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000 verbonden, dat ze vrij mag inzetten ter versterking van haar onderzoek.

Vereerd

Uit de zes aangedragen kandidaten kwam Hermans als waardige ontvanger van de prijs. ‘Ik ben heel vereerd met de ICT prijs,’ zegt Hermans trots. ‘Niet alleen voor mij is het een opsteker, maar ook voor iedereen die zich bezighoudt met vakdidactisch onderzoek is het een goed signaal dat onderzoek naar leren programmeren onder ICT onderzoek valt!’ Ze werd beloond voor haar inzet om programmeren en programmeertalen toegankelijker te maken voor kinderen, resulterend in de programmeertaal Hedy. Hedy is een programmeertaal die kinderen stap voor stap leert te programmeren. Eind vorig jaar haalde Hedy de 100.000 programma’s, wat mede te danken is aan de coronacrisis, waardoor Hedy snel populair is geworden. Het werd een wereldwijd succes, doordat andere programmeurs Hedy naar het Spaans, Portugees en Frans vertaalden.  

Dr. ir. Felienne Hermans

Taal leren

Hedy volgt dezelfde structuur als het leren van een taal. Hermans: ‘Leren programmeren kun je zien als een taal leren, alleen communiceer je met je computer in plaats van met een medemens. In taallessen op de basisschool is het heel gebruikelijk om hardop voor te lezen. In programmeerlessen doen kinderen dat niet, terwijl dat wel helpt om de stof beter te onthouden.’ Hermans hoopt dat leraren in het basisonderwijs Hedy gaan gebruiken om zelf opdrachten te bedenken. ‘Het mooiste zou zijn als dit niet alleen door informatica-docenten wordt gebruikt maar ook door leraren uit andere vakgebieden,’ zegt Hermans. ‘Zo krijgen leerlingen het besef dat ze op allerlei manieren wat aan programmeervaardigheden kunnen hebben.’ 

De prestigieuze Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek wordt jaarlijks uitgereikt aan een wetenschappelijk onderzoeker, maximaal 15 jaar na hun promotie, die vernieuwend onderzoek heeft verricht of verantwoordelijk is voor een wetenschappelijk doorbraak in de ICT. De prijs wordt beschikbaar gesteld door het ICT-onderzoek platform Nederland (IPN) in samenwerking met NWO via de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Tijdens ICT.OPEN 2021, dat plaatsvindt op 10 en 11 februari 2021 zal Hermans de Nederlandse Prijs voor ICT onderzoek in ontvangst mogen nemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.