Universiteit Leiden

nl en

Zo help je zwakke begrijpend lezers

Kinderen met een achterstand op begrijpend lezen hebben het moeilijk bij alle schoolvakken en bij het functioneren in de maatschappij. Astrid Kraal, senior onderzoeker bij de CED-Groep en nauw betrokken bij de ontwikkeling van Nieuwsbegrip, promoveerde onlangs aan Universiteit Leiden op begrijpend lezen bij jonge kinderen in groep 4 en 5. Haar onderzoek levert interessante aanknopingspunten voor het begrijpend leesonderwijs.

Het promotieonderzoek van Astrid Kraal gaat over de leesaanpakken van jonge kinderen en de invloed van de tekstsoort en tekstlayout op hun leesaanpakken. Het hoofddoel was om aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden inzicht te krijgen in de leesaanpakken van jonge, zwakke en goede begrijpend lezers bij het lezen van twee verschillende soorten teksten: verhalende teksten en informatieve teksten. Een bijkomend doel was om inzicht te krijgen in verschillende leesprofielen van jonge, zwakke en goede begrijpend lezers.

Tot slot geeft het proefzicht inzicht in het effect van verschillende vormen van tekstopmaak op het tekstbegrip en de leessnelheid van jonge kinderen bij het lezen van verhalende en informatieve teksten. Er zijn 4 empirische studies gedaan om dit te onderzoeken:

  1. Hardopdenkonderzoek
  2. Oogbewegingsonderzoek
  3. Onderzoek naar oogbewegingspatronen van subgroepen
  4. Effect van tekstopmaak op tekstverwerking

Bron CED-Groep

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.