Universiteit Leiden

nl en

Update Humanities Campus: circulaire ontmanteling Cluster Zuid

De renovatie van Cluster Zuid (Van Eyckhof-Van Wijkplaats) is het derde project in de ontwikkeling van de Humanities Campus. De circulaire ontmanteling van Cluster Zuid is inmiddels gestart.

Zorgvuldig worden panelen gedemonteerd en opgeslagen voor hergebruik in het vernieuwde pand. Het doel is om zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. Eind januari is het oogsten afgerond.

Ravage is circulair verzamelen

Het is een ravage in Cluster Zuid. Maar wel een georganiseerde ravage. Latten, Tl-buizen en isolatiemateriaal liggen in de voormalige werkkamers in hoge stapels bij elkaar. Het verwijderen van het materiaal dat hergebruikt kan worden is begonnen. De bouwvakkers demonteren circulair materiaal zoals panelen, isolatiemateriaal en latten. De panelen worden opgeslagen voor hergebruik als geluidisolatie in het vernieuwde pand. Als die klus is geklaard worden de dekvloeren en overig bruikbaar materiaal verzameld. In het nieuwe jaar wordt opgeschoond en dan is eind januari het oogsten afgerond. Het oogsten gebeurd door de mannen van New Horizon, een bouwbedrijf dat in ieder gebouw een donorgebouw ziet met materialen die hergebruikt kunnen worden.

Duurzaamheid Humanities Campus

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de realisatie van de Humanities Campus. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar duurzame oplossingen. Het gaat daarbij om onder meer om energie- en waterbesparing, zonnepanelen, groene daken en een groene omgeving, maar dus ook om het hergebruik van materiaal. Zo is bij Cluster Zuid eerder al 30.000 kilo oud ijzer verzameld en ingeleverd. En wat denk je van de recycling van al dat papier en boeken van de meer dan 450 enorme containers die in de zomer zijn afgevoerd?

Hoe gaat het verder?

In het voorjaar van 2021 start daadwerkelijk de verbouwing. De parkeergarage en de fietsenstalling blijven tot dan in gebruik. Het vernieuwde gebouw krijgt meer uitstraling, met aantrekkelijke ruimtes voor ontmoeting tussen studenten en medewerkers. Er komen meer dan 700 onderwijs- en zelfstudieplekken. Dit gebeurt in de vorm van 20 nieuwe collegezalen/werkgroepruimtes en twee grotere hoorcollegezalen. Daarnaast wordt een prettige werkomgeving gecreëerd met werkplekken, common rooms en overlegplekken. Ook zal de oriëntatie in het gebouw worden verbeterd. Te zijner tijd krijgt het pand – na betrokkenheid van de medewerkers van de faculteit – nog een nieuwe naam. Naar verwachting wordt het vernieuwde Cluster Zuid in 2023 in gebruik genomen. In het nieuwe Cluster Zuid worden dan het African Study Centre, de Universiteitsbibliotheek, NINO, KITLV, OSZ en het LIAS gehuisvest.

Humanities Campus

Met de vernieuwing van de gebouwen van de faculteit Geesteswetenschappen zorgt de universiteit voor moderne huisvesting die ruimte biedt aan de groeiende faculteit. Het streven is een aantrekkelijke onderwijsomgeving te creëren die ontmoeting stimuleert en waar studenten en medewerkers graag verblijven.

Kijk hier voor meer informatie over duurzaamheid bij de ontwikkeling van de Humanities Campus.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.