Logo Universiteit Leiden.

nl en

Humanities Campus

Toekomstbestendig onderwijs in een groene omgeving

De Universiteit Leiden bouwt aan haar toekomst in Leiden. Daarom investeert de universiteit de komende jaren ruim 100 miljoen euro in de vernieuwing van de gebouwen van de Faculteit Geesteswetenschappen, aan de Witte Singel en de Doelenzijde. Met deze nieuwe Humanities Campus, nauw verbonden met de Universiteitsbibliotheek en haar belangrijke collecties, wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen voor studenten en onderzoekers. De campus moet een gebied worden waar studenten en medewerkers en ook passanten en inwoners van de stad prettig kunnen verblijven: een aangename, groene plek met daaraan gebouwen en een aantal openbare functies zoals een literair café en een restaurant. De campus krijgt ook een betere aansluiting op naastgelegen gebieden, zoals het centrum en het Singelpark.

Foto: Monique Shaw.

Het project

De naam van dit project is ‘Humanities Campus’. Het gebied ondergaat tot 2033 gefaseerd grote veranderingen, terwijl het onderwijs op deze plek doorgaat. Bestaande onderwijsgebouwen pakken we één voor één aan. Soms wordt een pand verbouwd, in andere gevallen gaat het om (casco)renovatie. 

De eerste drie deelprojecten zijn afgerond. Het P.J. Vethgebouw, naast de Hortus botanicus, werd in 2017 na een grootschalige interne verbouwing in gebruik genomen door de faculteit. Het tweede deelproject, de interne renovatie van het monumentale Arsenaal, is in 2020 afgerond. Het Herta Mohr werd na een ingrijpende renovatie in gebruik genomen in mei 2024. Het hele project Humanities Campus moet in 2033 klaar zijn. 

Bekijk hier de projectplanning

Kijk hier voor een beschrijving van de deelprojecten

De visie: ontmoeting in vernieuwde en duurzame gebouwen, omringd door groen

De ambitie is een duurzame Humanities Campus te ontwikkelen, waarbij het community-gevoel, een prettige studie- en werkomgeving en de moderne faciliteiten de uitgangspunten zijn. Ook is er aandacht voor de vergroening van de openbare ruimte en aansluiting op de singelparkroute. Er komt een centraal stadsplein waar studenten, medewerkers, passanten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Tijdens het bouwen kunnen onderwijs en onderzoek gewoon doorgaan.

 

Foto: Monique Shaw.

Nieuwsbrief Humanities Campus

Hier de link naar de nieuwsbrief van februari 2024.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.