Logo Universiteit Leiden.

nl en

Humanities Campus

Herontwikkeling Witte Singel-Doelencomplex

De Universiteit Leiden bouwt aan haar toekomst. In de komende jaren wordt ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd om de forse groei van de faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten kennispartners en -instellingen mogelijk te maken. Met de nieuwe Humanities Campus wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen en aantrekkelijk blijven voor nationale en internationale studenten en onderzoekers.

Project Humanities Campus

Humanities Campus is de naam voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex waar de faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten kennispartners en –instellingen gehuisvest zijn. Het WSD-complex zal in tien jaar tijd stap voor stap een grote verandering ondergaan terwijl het onderwijs op deze plek doorgaat. Een complexe operatie waarbij de gebouwen een voor een worden aangepakt, variërend van verbouw, (casco)renovatie tot nieuwbouw. Het eerste deelproject, de interne renovatie van het P.J. Veth-gebouw, is afgerond. Onder andere het instituut Wijsbegeerte is inmiddels ingetrokken in dit naast de Hortus botanicus gelegen gebouw. Het eerstvolgende deelproject is de interne verbouwing van het monumentale Arsenaal. De Leidse gemeenteraad heeft de vervolgaanpak voor de ontwikkeling van de Humanities Campus vastgesteld. Het Campus Model, aangevuld met wonen, is uitgangspunt bij de ontwikkeling van een stedenbouwkundig plan. Op welke manier een woonfunctie kan worden ingepast, wordt onderzocht. De gemeente is de trekker in een nieuw participatietraject.

Impressie Humanities Campus

Campus Model

De universiteit en de gemeente zien het Campus Model als het meest toekomstbestendig en aantrekkelijk voor de faculteit en voor de stad als geheel. Het centraal gelegen plein zorgt voor samenhang tussen de gebouwen, biedt mogelijkheden voor ontmoeten en samenwerken en geeft ruimte voor groen. Bovendien kunnen in dit model onderwijs en onderzoek tijdens de bouwfase doorgaan en is er ruimte voor eventuele uitbreiding van de campus in de toekomst. Voor de bewoners van een naastgelegen wooncomplex heeft het Campus Model grote impact omdat het sloop van dat complex noodzakelijk maakt. Hoe en in welke mate het wonen terugkomt in dit gebied is nu nog onduidelijk. Om de belangen van bewoners te dienen spant de gemeente zich in om hen tegemoet te komen met een maatwerkaanbod dat bestaat uit alternatieve huisvesting en een sociaal plan. Het door de universiteit eerder gedane aanbod van drie alternatieve woonlocaties (Paviusstraat, Plexusgebouw en de Kaasmarkt, waarvan de laatste twee in de binnenstad) blijft geldig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie