Logo Universiteit Leiden.

nl en

Humanities Campus

Toekomstbestendig onderwijs in een groene omgeving

De Universiteit Leiden bouwt aan haar toekomst in Leiden. Daarom investeert de universiteit de komende jaren ruim 100 miljoen euro in de bouw van nieuwe huisvesting voor de Faculteit Geesteswetenschappen, aan de Witte Singel en de Doelensteeg. Met deze nieuwe Humanities Campus, nauw verbonden met de Universiteitsbibliotheek en haar belangrijke collecties, wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen voor studenten en onderzoekers. De campus, en met name het nieuwe centrale plein gelegen aan het water, moet een gebied worden waar studenten en medewerkers en ook passanten en inwoners van de stad prettig kunnen verblijven. Het plein wordt een aangename, groene plek met in de gebouwen een aantal openbare functies zoals een literair café en een restaurant. De campus krijgt ook een betere aansluiting op naastgelegen gebieden, zoals het centrum en het Singelpark.

Foto: Monique Shaw.

Het project

De naam van dit project is ‘Humanities Campus’. Het gebied ondergaat in tien jaar tijd gefaseerd grote veranderingen, terwijl het onderwijs op deze plek doorgaat. De grootste wijziging is de komst van een nieuw centraal plein en twee nieuwe onderwijsgebouwen. Om dit mogelijk te maken, zullen de woningen aan de Sebastiaansdoelen moeten worden gesloopt. Daarnaast worden bestaande onderwijsgebouwen in het gebied één voor één aangepakt. Soms wordt een pand verbouwd, in andere gevallen gaat het om (casco)renovatie of nieuwbouw.

Het eerste deelproject is inmiddels afgerond. Het P.J. Vethgebouw, naast de Hortus botanicus, werd in 2017 na een grootschalige interne verbouwing in gebruik genomen door de faculteit. Het tweede deelproject is de interne renovatie van het monumentale Arsenaal. Deze startte in 2019 en is in 2020 gereed. Het hele project Humanities Campus moet in 2029 zijn afgerond.

Bekijk hier de projectplanning

Kijk hier voor een beschrijving van de deelprojecten

© KCAP

De visie: een centraal plein in parkachtig gebied

Het nieuwe gebied wordt een campus: een centraal gelegen plein dat het hart vormt van alle onderwijsgebouwen. Het Latijnse woord campus betekent letterlijk ‘open ruimte’ of ‘veld’. Alle onderwijs- en onderzoekvoorzieningen voor studenten en medewerkers van de Faculteit Geesteswetenschappen komen in Leiden zoveel mogelijk op één locatie. Het ontwerp behelst onder meer een aantrekkelijk, parkachtig gebied langs de Witte Singel waar studenten, medewerkers, passanten en bezoekers kunnen verblijven. In het plan is rekening gehouden met de groei van de faculteit die sinds 2011 gaande is. Tijdens het bouwen kunnen onderwijs en onderzoek gewoon doorgaan.

Foto: Monique Shaw.

Gevolgen voor de huidige bewoners

Voor de bewoners van het wooncomplex aan de Doelensteeg van woningcorporatie de Sleutels, heeft het project grote gevolgen. Er zullen 58 woningen moeten worden gesloopt. De gemeente Leiden en de universiteit hebben voor de bewoners gezocht naar alternatieve woonlocaties binnen de Leidse singels. Er zijn vier locaties in beeld: de Waardgracht (DUWO-locatie), Langegracht (stadsbouwhuislocatie), de Kaiserstraat (Plexus) en de Paviusstraat (naast het Poortgebouw). Gemeente en universiteit vinden het belangrijk dat er goede alternatieve woningen komen die aansluiten bij de wensen van de bewoners. Daarom willen zij graag met De Sleutels samenwerken, zodat een passend woningaanbod gedaan kan worden aan de bewoners van het Doelencomplex.

Hierbij gaan de universiteit en gemeente zich binnen hun mogelijkheden tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat de bewoners in één keer naar de woning van hun keuze kunnen. In een Sociaal Plan dat door De Sleutels zal worden opgesteld, staan de collectieve spelregels waar een aanbod aan de bewoners aan moet voldoen. Hierin zal aandacht zijn voor een zorgvuldig verhuisproces en het ontzorgen van de bewoners.

Deze website maakt gebruik van cookies.