Universiteit Leiden

nl en

Humanities Campus

Herontwikkeling Witte Singel-Doelencomplex

Universiteit Leiden bouwt aan haar toekomst. In de komende jaren wordt ruim 100 miljoen euro geĆÆnvesteerd om de forse groei van de faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten instituten mogelijk te maken. Met de nieuwe Humanities Campus wil de universiteit de kwaliteit van onderwijs en onderzoek garanderen en aantrekkelijk blijven voor nationale en internationale studenten en onderzoekers.
 

Project Humanities Campus

Humanities Campus is de naam voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelencomplex waar de faculteit Geesteswetenschappen en de aangesloten instituten gehuisvest zijn. Het WSD-complex zal in tien jaar tijd stap voor stap een grote verandering ondergaan terwijl het onderwijs op deze plek doorgaat. Een complexe operatie waarbij de gebouwen een voor een worden aangepakt, variĆ«rend van verbouw, (casco)renovatie tot nieuwbouw. Het eerste deelproject, de interne renovatie van het P.J. Veth-gebouw, nadert de afronding. Na de zomer neemt de faculteit haar intrek in dit naast de Hortus botanicus gelegen gebouw. Het college van B en W heeft zijn steun uitgesproken voor de verdere ontwikkeling van de Humanities Campus. Het Campus Model aangevuld met wonen is hierbij het uitgangspunt. Op welke manier de woonfunctie kan worden ingepast moet nog verder worden onderzocht. 

Impressie Humanities Campus

Campus Model

De gemeenteraad van Leiden neemt naar verwachting in 2017 een definitief besluit over de vervolgaanpak voor de Humanities Campus. Na afronding van een serie gesprekken met belanghebbenden diende de universiteit in februari een rapportage over een participatieproces in bij de gemeente Leiden, inclusief twee nieuwe stedenbouwkundige modellen. De universiteit ziet het Campus Model als het meest toekomstbestendig en aantrekkelijk voor de Humanities Campus. Het biedt mogelijkheden voor ontmoeten en samenwerken, geeft ruimte voor groen en zorgt voor samenhang tussen de gebouwen. Bovendien kunnen in dit model onderwijs en onderzoek tijdens de bouwfase doorgaan en is er ruimte voor eventuele uitbreiding van de campus in de toekomst. Voor de bewoners van een naastgelegen wooncomplex heeft het Campus Model grote impact omdat het sloop van dat complex noodzakelijk maakt. De universiteit heeft gezocht naar alternatieve woonlocaties om de bewoners in geval van sloop een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod te kunnen doen.