Logo Universiteit Leiden.

nl en

Op naar een duurzame Humanities Campus

In de ontwikkeling van de Humanities Campus worden, zowel bij de gebouwen als bij het omringende gebied, zoveel mogelijk 'groene keuzes' gemaakt. De verduurzaming van de campus krijgt vorm aan de hand van beoordelingsmethode BREEAM-NL.

Van interne verbouwing tot casco-renovatie en nieuwbouw: dit alles vraagt om maatwerk wat betreft de verduurzaming van de universiteit. Het duurzamer maken van gebouwen, toepassen van energiezuinig warmen en koelen en een duurzame omgeving creëren zijn hier allemaal onderdeel van. Lees meer over hoe wij duurzaamheid op de Humanities Campus vormgeven op de pagina's onder het submenu. 

BREEAM

Met behulp van beoordelingsmethode BREEAM-NL meten we onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Hiermee wordt de verduurzaming van de universiteit zichtbaar. 

Bij Cluster Zuid koersen we af op BREEAM-certificaat Excellent (vier van de vijf sterren) door zorgvuldige toepassing van een breed palet aan duurzaamheidsaspecten tijdens het gehele bouwproces. Lees meer over de verduurzaming van dit gebouw op de deelprojectpagina Cluster Zuid

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.