Universiteit Leiden

nl en

Aansluiting Doelenzijde op de WarmteKoudeOpslag in 2025

Universiteit Leiden zet grote stappen in de verduurzaming van haar gebouwen, zo ook op de Humanities Campus. Een belangrijke stap hierin is het aanleggen van een WarmteKoudeOpslag (WKO). Na de succesvolle voltooiing van de eerste fase, waarbij het Herta Mohrgebouw als eerste aan de WKO-installatie is aangesloten, gaat in 2025 fase 2 van start. Deze fase richt zich op de gebouwen aan de Doelenzijde.

Wat is WKO?

WarmteKoudeOpslag (WKO) is een duurzame energievoorziening die gebruik maakt van grondwater als medium voor energieopslag. Het systeem werkt door in de zomer warmte op te slaan in de bodem om deze in de winter te gebruiken voor verwarming, en vice versa. Dit wordt bereikt door middel van ondergrondse bronnen waar warmte of kou wordt opgeslagen. Het resultaat is een significant lagere CO2-uitstoot en een vermindering van het energieverbruik, wat bijdraagt aan een duurzame campus.

Planning

Fase 2 van het WKO-project op de Humanities Campus omvat de aansluiting van meerdere gebouwen aan de Doelenzijde. Hieronder vallen onder andere het Arsenaal, het Reuvens en het Lipsius. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om het Johan Huizinga gebouw en de Hortus Botanicus aan te sluiten op de WKO. De voorbereiding en engineering voor deze fase zijn inmiddels gestart. De aanleg van het systeem wordt in verschillende fases gepland, om de overlast te beperken en efficiëntie te waarborgen. Het streven is om half 2025 te starten met de koppeling tussen fase 1 en fase 2.

Wat ga je er van merken?

Tijdens de uitvoering van fase 2 vinden verschillende werkzaamheden plaats die kunnen leiden tot tijdelijke geluidsoverlast of minder goede bereikbaarheid. Zo worden er bij de diverse gebouwen op de Humanities Campus bronnen geslagen, vindt een boring plaats onder de Singel en wordt leidingwerk in de straten aangelegd. Ook vinden in sommige gebouwen inpandige werkzaamheden plaats die nodig zijn voor de aansluiting op het WKO-systeem.

Bij het plannen van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met tentamenperiodes. Het streven is de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren en zoveel mogelijk te laten plaatsvinden op momenten waarop ze de minste overlast veroorzaken. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente om de bereikbaarheid van de campus zo goed mogelijk te organiseren.

Wanneer de precieze planning van alle werkzaamheden bekend is, worden medewerkers en studenten hier tijdig over geïnformeerd. Voor vragen kan contact opgenomen worden met José Bunnik van Vastgoed.

Voor meer informatie over het project, ga naar www.humanitiescampus.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.