Universiteit Leiden

nl en

Twee keer KNMP Studentenprijs voor Leidse studenten

Dit jaar vallen maar liefst twee Leidse masterstudenten in de prijzen bij de KNMP Studentenprijs .Zowel Wisse van Os en Jip Linthorst ontvangen 1.000 euro van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie vanwege hun uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet.

Jip Linthorst - Vragenlijst voor astmapatiënten

Jip Linthorst is een actieve en betrokken student, met een scherp verstand en groot organisatietalent. Dat schrijven Mieke Mulder en Henk Jan Guchelaar van de Masteropleiding Farmacie over hun student. In het kader van haar masteronderzoek interviewde Linthorst astmapatiënten die inhalatiecoricosteroïden gebruiken. Dit medicijn onderdrukt de ontsteking in de longen. Patiënten dienen het middel toe via inhalatie. Aan de hand van de interviews stelde ze een speciale vragenlijst op om erachter te komen welke barrières de patiënten ervaren tijdens hun behandeling.

‘Wereldwijd stijgt het aantal astmapatiënten,’ vertelt Linthorst. ‘Een groot gedeelte van hen gebruikt deze medicijnen verkeerd of wil deze niet innemen, waardoor de behandeling onvoldoende effectief is.’ Momenteel hebben zorgverleners volgens Linthorst voornamelijk aandacht voor praktische hulp, zoals bij de inhalatietechniek. ‘Maar emotionele barrières, zoals angst voor bijwerkingen, nemen apothekers en artsen vaak niet mee. Mijn vragenlijst maakt het mogelijk om ook deze barrières te ontdekken.’ Samen met een expertpanel formuleerde Linkhorst daarnaast een lijst met aanbevelingen voor het overbruggen van deze barrières. ‘Zo kunnen artsen alle barrières in beeld brengen en deze uiteindelijk verminderen.’

Linthorst heeft inmiddels een baan gevonden binnen de farmaceutische industrie bij GlaxoSmithKline in Amersfoort. ‘Ik vind het leuk om binnen de dynamiek van een bedrijf een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe medicijnen.’

Wisse van Os – De dosering van antibiotica

Wisse van Os gebruikte tijdens zijn masteronderzoek een methode om de effecten van antibiotica op infectieziekten beter te kunnen testen in het lab. ‘Het is erg lastig om de werking van antibiotica in patiënten zelf te testen en over de tijd te volgen,’ legt hij uit. ‘Daarom gebeurt dit vaak in het lab. Veel labtechnieken zijn echter een enorme versimpeling van de complexe situatie bij een echte infectie.’ Daarom gebruikte Van Os een nieuwe methode die de concentratie antibioticum in de lab-test over tijd laat fluctueren, net zoals dat in het lichaam van de patiënt gebeurt. ‘Zo proberen we experimenten een stukje dichter bij de werkelijkheid te brengen. Dat levert waardevolle informatie op over de effectiviteit van een antibioticum en de ontwikkeling van resistentie.’

Dat is zeker van belang voor het antibioticum colistine, waar Van Os zich op richtte. Artsen schrijven dit middel als laatste optie voor bij infecties met de bacterie Klebsiella pneumoniae, een bacterie waarvan sommige stammen resistent zijn tegen verschillende medicijnen.

Begeleider Coen van Hasselt was vooral onder de indruk van de wetenschappelijke houding van zijn student, en daarnaast van zijn uitzonderlijke inzet en motivatie. ‘Wisse pakte nieuwe technieken enorm snel op, was zeer zelfstandig en een kritisch denker,’ voegt hij toe. Van Os vond het dan ook erg leuk een keer geen vooraf bepaald protocol te volgen, zoals tijdens practica, maar zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen onderzoek.

Na een stage aan de universiteit in het Zweedse Uppsala studeerde Van Os summa cum laude af. In november is hij begonnen met zijn promotieonderzoek aan het academisch ziekenhuis van Wenen. Hier zet hij zijn onderzoek naar de effecten van antibioticaconcentraties in het lichaam voort.

KNMP Studentenprijs

In oktober maakte de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP) de vier winnaars van de KNMP Studentenprijzen 2020 bekend. Hoogleraren en docenten hebben de studenten voor deze prijs voorgedragen, op basis van uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs omvat een geldbedrag van € 1000. KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw: ‘We zijn ervan overtuigd dat voor de prijswinnaars een veelbelovende toekomst in het verschiet ligt, in geneesmiddelenonderzoek of patiëntenzorg.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.