Universiteit Leiden

nl en

‘Je kon toen bij de universiteit net zoveel leren als je wilde’

Dieuwertje Kuijpers vond, na Egyptologie en Italiaans, haar bestemming in de master Europese Unie Studies. Ze is nu freelance journalist met als niche politiek, veiligheid en defensie. Maar ze schrijft net zo makkelijk columns voor ThePostOnline als doorwrochte artikelen voor De Groene Amsterdammer.

‘Ha, mijn alma mater is geïnteresseerd in mij’, is de vrolijke reactie van Dieuwertje Kuijpers als we haar bellen. Haar hoeven we niet te verleiden.

Zeven jaar Leiden

Met lede ogen ziet Kuijpers hoe de universiteit de studenten van vandaag in het keurslijf van in vier jaar afstuderen probeert te dwingen. Zelf liep ze zeven jaar rond in Leiden. Ze begon met Egyptologie, wat meteen haar keus voor Leiden verklaart. Geen andere universiteit bood deze opleiding aan. Toch bleek Egyptologie het niet te zijn, dus na de propedeuse (‘Ik kon toen hiërogliefen lezen’) stapte Kuijpers over naar Italiaans, waarin ze een bachelor haalde. Maar de master Europese Unie Studies bracht uiteindelijk het Eureka-moment. Bij de richting veiligheidsvraagstukken vlamde de passie op. Kuijpers’ scriptie ging over de effectiviteit van militaire operaties. Toch heeft Kuijpers geen moment spijt van haar diverse studies. ‘Het mooie van een universiteit is dat je er zo ontzettend veel kunt leren, en dat heb ik gedaan.’

Liefde voor Leiden

Kuijpers hield van Leiden, ze vond het een geweldig stad. Tijdens haar opleiding bleef ze niettemin aanvankelijk bij haar ouders in Beverwijk wonen. In het bijzonder vanwege de nabijheid van het strand, waar ze nog steeds een paar keer per week komt. En: Beverwijk is een levendig stadje, vertelt Kuijpers. Ze ging echt wel op zichzelf wonen, maar dan in Velsen-Noord. ‘Het was perfect dat er toen nog een sneltrein rechtstreeks van Beverwijk naar Leiden reed.’ In een studentengezelligheidsvereniging zag Kuijpers niets maar net zo goed maakte ze vrienden voor het leven. ‘Mijn beste vriend heb ik in Leiden leren kennen. Onze vriendschap was zo goed dat we zelfs twee keer hebben samengewoond. De eerste keer gebeurde dat tijdens het Erasmusjaar dat we samen deden aan de Universiteit van Udine in Italië, van 2005 tot 2006. En toen ik na mijn opleiding een baan in Den Haag had en hij nog student was, woonden we een tijdje samen aan het Rapenburg.’

Energie

In het gesprek is duidelijk de energie merkbaar die Kuijpers als student blijkbaar ook al had. ‘Ik heb altijd baantjes gehad naast mijn studie, en ik deed vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld voor Young Art een lokaal kunstfestival voor en door jongeren.’ Ze werd zelfs lid van de vrijwillige brandweer toen ze na haar afstuderen niet meteen een baan kon vinden en achter de bar stond om geld te verdienen. In Leiden zorgde ze ervoor dat haar masteropleiding Europese Unie Studies een studievereniging kreeg: Concordia.

Foto: Bianca Toeps

VVD Defensiecommissie

Kuijpers hield na haar studie contact met een van haar docenten, Wim van Eekelen. Deze VVD-politicus was in de jaren tachtig onder meer staatssecretaris van Defensie en van Buitenlandse zaken. Het was in de tijd van haar afstuderen weer eens crisis en banen waren schaars. ‘Van Eekelen wist hoeveel moeite ik had om werk op het vakgebied te vinden (‘Ik heb honderd sollicitatiebrieven verstuurd’) en vond dat zonde. Hij adviseerde Kuijpers een open sollicitatie te sturen naar de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Het was de prominente Frits Bolkesteijn die haar ook daadwerkelijk aannam. Naast haar werk werd Kuijpers ook (vrijwillig) lid, en later secretaris, van de Defensiecommissie van de VVD, waar haar specifieke kennis over veiligheid zeer bruikbaar was.

Promotie

Maar de wetenschap lonkte: in 2013 zocht de Vrije Universiteit in Amsterdam een promovendus, precies op Kuijpers vakgebied. Ze solliciteerde en werd aangenomen. Ze onderzocht waarom sommige regeringen electoraal gezien risicovolle besluiten nemen door militair te interveniëren en anderen niet. Voor haar promotie deed ze een tijdje onderzoek aan de Georgetown University, Washington DC. In 2018 promoveerde ze. Omdat ze had gemerkt dat schrijven haar makkelijk afging, besloot ze freelance journalist te worden. En voorlopig wil ze niet anders.

Niche

Haar niche is internationale politiek in relatie tot veiligheid en defensie. Ze schrijft er stukken over voor uiteenlopende bladen, waaronder de Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, De Correspondent en Follow the Money. Eigenlijk kun je haar overal tegenkomen, ook op de radio, waar ze soms als specialist optreedt. ‘Hoewel het thema actueel is en nog lang zal blijven, kun je er toch maar een beperkt aantal stukken over kwijt’, vertelt ze. Daarom schrijft ze ook over andere onderwerpen, die ze vaak zelf bedenkt en probeert te slijten.

Kuijpers: ‘Ik probeer in mijn stukken steeds een nieuwe invalshoek te zoeken. In de internationale veiligheid laat men zich bijvoorbeeld snel meeslepen door hypes en buzzwords. Daar kijk ik kritisch naar. Neem de drones. Die zouden het hele strategische speelveld veranderen. Ik vroeg me af: is dat wel zo? Een drone wordt net zo goed bediend door een piloot als een F16, alleen op afstand. En terroristen lopen nog steeds bij voorkeur rond met een kalasjnikov. De vaardigheden die ik kreeg in mijn studie helpen me ook in de journalistiek vragen te stellen bij nieuwe ontwikkelingen: wat is nieuw en wat oude wijn in nieuwe zakken?’

‘Er zijn twee vakgebieden waar je volledig vrij bent in je denken, in de wetenschap en in de journalistiek.’

ThePostOnline

Kuijpers is ook verbonden aan coöperatie SPIT die onderzoeksjournalistiek bedrijft en schrijft smakelijke stukjes voor  ThePostOnline, met gepeperde koppen als en #Diversityday is een gesubsidieerd dramclubje om de burger op te voeden en Inzake de lange arm van de Linkse Kerk in de media. Elders schrijft ze bloedserieus: ‘Er zijn twee vakgebieden waar je volledig vrij bent in je denken, in de wetenschap en in de journalistiek.’

O, de wetenschap

Inmiddels woont Kuijpers in de regio Amsterdam: ‘Dat is voor mijn werk praktischer.’ Haar geliefde strand ligt niet meer op loopafstand maar met de auto is ze er in een kwartiertje. Ook prima, vindt ze.
‘Ik heb niet de ambitie om iets anders te gaan doen zolang ik leuk vind wat ik nu doe. En ik vind het nog steeds leuk’, zegt ze. In 2019 gaf Kuijpers een vak op het gebied van veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Heerlijk vond ik dat. 'Ik zou nog wel meer bij de academie willen doen.’ De aantrekkingskracht van de wetenschap is nog springlevend.

Dieuwertje Kuijpers is te vinden op LinkedIn en heeft het Twitteraccount @traumabeertje. Haar gewoon googlen helpt ook om meer over haar werk te weten te komen.

Tekst: Corine Hendriks
Headerfoto: Bianca Toeps
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.