Universiteit Leiden

nl en

Terugblik op warm afscheid van Robert Zwijnenberg

16 oktober was het afscheid van Rob Zwijnenberg als hoogleraar Kunstgeschiedenis/uitwisseling kunst x wetenschap van de Universiteit Leiden.

Door de nieuwe Coronamaatregelen kon maar een klein groepje in het Teldersauditorium fysiek aanwezig zijn, maar des te meer waren er aanwezig via live stream en een aantal via Kaltura om Rob toe te spreken.

Memorabel was de Amerikaanse kunstenaar Adam Zaretsky met wie Rob veel heeft samengewerkt in het lab en aan wie menig student bijzondere herinneringen heeft. De sprekers benadrukten allen de bijzondere betekenis die Rob heeft gehad voor het veld waar kunst en (natuur)wetenschap samenkomen, de bio art en andere vormen. Daarin heeft Rob een voortrekkersrol gespeeld.

Hij zocht steeds de randen op van kunst/kennis, art/science en stelde steevast kritische vragen over de ethische kant van wat de wetenschap (science & technology) weliswaar vermag maar ook de maatschappij aangaat. En kunst kan daar licht op werpen. Kunst die zoals Rob graag uitdrukt “consequential” is.

Promovendi en oud-promovendi hadden een interview-quiz voorbereid waaraan het publiek fysiek en virtueel aanwezig kon meedoen. Veel lovende woorden ook voor Rob als docent en begeleider. Zijn collega’s zullen hem missen, maar zoals hij in zijn dankwoord aan de organisatoren zei, dit is wel een afscheid, maar geen vaarwel, toch? Nee hoor Rob!

[Mede namens Mieneke te Hennepe, Lotte Pet en Anna Volkmar, Kitty Zijlmans, collega proxima van hooggeleerde Zwijnenberg.]

Prof. dr. ing. Rob Zwijnenberg
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.