Universiteit Leiden

nl en

Dag van de Verenigde Naties - UN75 Discussie bij het Internationaal Gerechtshof

24 oktober was de Dag van de Verenigde Naties. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de organisatie organiseerde de Leerstoel UN Studies in Peace and Justice samen met partners een UN75 Discussie. Deze werd gehouden bij het Internationaal Gerechtshof in samenwerking met de Voorzitter van het Internationaal Gerechtshof, Rechter Abdulqawi Ahmed Yusus en Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok.

Dit evenement was een vervolg op een virtuele UN75 discussie die werd gehouden in september. Het verslag van dat evenement is nu online beschikbaar en bevat een samenvatting van de beleidsaanbevelingen die we namens de 70 aanwezige studenten hebben ingediend bij de VN.

Blijf ondersteunen en versterken

Tijdens de Dag van de Verenigde Naties werd de discussie geopend met vooraf opgenomen boodschappen en een oproep van de Algemeen Secretaris van de Verenigde Naties António Guterres en de Gezant van de Algemeen Secretaris voor Jeugd van de Verenigde Naties Jayathma Wickramanayake. De boodschap voor het aanwezige en virtuele publiek was eenvoudig. In een jaar dat wordt getekend door ongeëvenaarde crisissen is het belangrijk om de stemmen van de jeugd te blijven ondersteunen en versterken om zo de toekomst die wij voor ogen zien te creëren. Nadat de videoboodschappen waren getoond, schetsten de panelleden een beeld van de aankomende discussie.

De voorzitter van het Internationaal Gerechtshof, Rechter Abdulqawi Ahmed Yusuf ging in op de rol die internationaal recht kan spelen in het behalen van de SDG doelen. Hij opende de bijeenkomst met het verwelkomen van de jeugdvertegenwoordigers en benadrukte dat om een zinvolle jeugdbijdrage te hebben we een permanent jeugdoverleg moeten hebben. De voorzitter sloot af door de deelnemers en het publiek welkom te heten in het huis van de vrede.

Jeugdstemmen

Na een kort musical intermezzo, kwam Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, aan het woord. Hij benadrukte het belang van jeugdstemmen in de discussie over het stichten van vrede. Hij is van mening dat als we jongeren niet betrekken bij de discussie het moeilijk zo niet onmogelijk wordt om een visie voor de toekomst op te stellen.

Nadat de panelleden hun visie gedeeld hadden, gaven vijf jeugdvertegenwoordigers van de virtuele UN75 discussies hun mening over hoe de VN hun pogingen om conflicten, genderongelijkheid, ongelijkheid tussen en binnen staten en ook klimaatverandering aan te pakken zouden kunnen verbeteren. De sprekers werden ook vergezeld door virtuele deelnemers die de panelleden vragen stelden over de toekomst van de VN en hoe we deze onderwerpen kunnen aanpakken.

Ter afsluiting van het evenement, sprak de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, over het belang van het betrekken van de jeugd in het beslissingsmakingsproces en herbevestigde de betrokkenheid van de gemeente om dit mogelijk te maken. Hij nam ook deel aan de nationale festiviteiten door de lichten buiten het Vredespaleis blauw te laten kleuren.

We willen de panelleden bedanken omdat ze de tijd genomen hebben om jongeren te betrekken bij zulke belangrijke onderwerpen. We willen ook onze organiserende partners bedanken voor hun hulp bij het organiseren van deze UN75 discussie in het Vredespaleis met jongeren uit Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.