Universiteit Leiden

nl en

Beïnvloedt de COVID-19 pandemie het psychisch welzijn van jongeren en hun ouders?

De COVID-19 pandemie en bijbehorende maatregelen tijdens de eerste ‘lockdown’ in maart 2020 zorgden voor grote veranderingen in het dagelijkse leven. Ouders werkten thuis, kinderen gingen online naar school en brachten zodoende noodgedwongen meer tijd met elkaar door. Voor jongeren met name lastig, aangezien zij zich in de puberteit juist meer losmaken van het gezin en zich meer richten op vrienden en hobby’s. Wat is het effect van de pandemie en de bijkomende 'lockdown' op het welzijn van ouders en jongeren en opvoedgedrag in het dagelijks leven?

Dagboek-app

Een groep Leidse onderzoekers van de sectie Klinische Psychologie, onder leiding van Bernet Elzinga, zette razendsnel een studie op om daarachter te komen. Loes Janssen en Marie-Louise Kullberg, beiden promovendi bij Klinische Psychologie, benaderden gezinnen die al eerder aan een soortgelijke studie hadden mee gedaan voor deelname. De gezinsleden werd gevraagd om begin april twee weken lang, meerdere keren per dag bij te houden hoe ze zich voelden en hoe het onderlinge contact in hun gezin was door middel van een dagboek-app. Deze app hadden de deelnemers ruim voor de pandemie ook al eens ingevuld als onderdeel van de RE-PAIR studie.

Individuele verschillen in psychisch welzijn

Wat bleek? Over het algemeen lijken de 34 deelnemende jongeren (11-18 jaar) en 67 ouders goed om te zijn gegaan met de pandemie en bijkomstige 'lockdown'. Bevindingen van deze Leidse dagboekstudie laten verder zien dat alleen bij ouders de negatieve stemming licht was toegenomen. De stemming van de jongeren en opvoedgedrag (zowel vanuit het perspectief van de ouders als van de jongeren) leken niet te zijn veranderd. Wel verschilden gezinnen behoorlijk in de mate waarin de pandemie impact had op het psychisch welzijn. Niet alle ouders rapporteerden een toename in negatieve stemming, sommige ouders gaven zelfs aan zich beter te voelen, of merkten geen verschil tijdens de lockdown. Dit gold ook voor de jongeren. De onderzoekers probeerden deze verschillen te verklaren door factoren als woonomstandigheden, inkomen, het hebben van COVID-19 gerelateerde ziekteverschijnselen of werken met COVID-19 patiënten. Echter verklaarden geen van deze factoren de verschillen in stemming.

Psychisch advies is maatwerk

Janssen en Kullberg benadrukken het belang van deze individuele verschillen. 'De invloed van de lockdown is dus voor iedereen anders; waar de een bijvoorbeeld veel last had van verveling of eenzaamheid, vond een ander de rust juist wel prettig. Ook activiteiten en strategieën om de situatie het hoofd te bieden verschilden enorm van gezin tot gezin, en tussen ouders en jongeren. Waar het voor ouders hielp om te koken, was het voor de jongeren juist belangrijk om muziek te luisteren.' Advies aan families om psychisch zo gezond mogelijk te blijven en de thuissituatie prettig te houden tijdens de pandemie is dus maatwerk.

De publicatie 'Does the COVID-19 pandemic impact parents’ and adolescents’ well-being? An EMA-study on daily affect and parenting' is te lezen via de website van PLOS ONE.

TOP 5 BEHULPZAME ACTIVITEITEN TIJDENS DE COVID-19 PANDEMIIE

Ouders

  1. Samen zijn met het gezin
  2. Koken/eten
  3. Serie/tv kijken
  4. Werk
  5. Online contact met vrienden/familie

Jongeren

  1. Chillen
  2. Serie/tv kijken
  3. Online contact met vrienden/familie
  4. Muziek luisteren
  5. Samen zijn met het gezin
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.