Universiteit Leiden

nl en

Yvonne Bleyerveld benoemd tot hoogleraar Kunst op papier en perkament

Prof. dr. Yvonne Bleyerveld, Senior Conservator Teken- en Prentkunst bij het RKD, is per 1 oktober 2020 benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunst op papier en perkament aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. De leerstoel, gevestigd door het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, is ondergebracht bij onderzoeksinstituut LUCAS en de opleiding Kunstgeschiedenis.

Yvonne Bleyerveld

Indrukwekkende staat van dienst

Yvonne Bleyerveld (1967) studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit en promoveerde hier in 1999 bij em. prof. dr. Ilja Veldman op het proefschrift Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlanden circa 1350-1650 (handelseditie 2000). Bleyerveld was werkzaam als onderzoeker en universitair docent aan de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht en als zelfstandig kunsthistorisch onderzoeker en redacteur voor verschillende musea. Sinds 2017 is zij Senior Conservator Teken- en Prentkunst, ca. 1500-1800 bij het RKD.

Kunst op papier en perkament

Als bijzonder hoogleraar gaat Yvonne één dag per week onderzoek verrichten bij het onderzoeksinstituut LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society) en onderwijs geven bij de opleiding Kunstgeschiedenis. De leerstoel is een mooie samenwerking tussen Universiteit Leiden en het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD). Prof. dr. Chris Stolwijk, Algemeen directeur RKD: ‘Het RKD is zeer verheugd dat de Universiteit Leiden de vestiging van deze bijzondere leerstoel Kunst op papier en perkament ondersteunt. Binnen het Nederlandse academische, kunsthistorische landschap wordt een dergelijke leeropdracht immers node gemist. De Universiteit Leiden en het RKD zijn er van overtuigd dat Yvonne met haar bijzondere expertise, jarenlange ervaring en uitgebreide internationale netwerk een inspirerende invulling aan deze opdracht gaat geven en een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het onderzoek en aan de opleiding van nieuwe generaties kunsthistorici.’

Publicaties

Yvonne publiceerde diverse artikelen op het gebied van de Nederlandse prent- en tekenkunst uit de zestiende en zeventiende eeuw. Ze werkte recent mee aan de publicaties Bosch to Bloemaert. Early Netherlandish Drawings in Museum Boijmans Van Beuningen (2014), The Netherlandish Drawings of the 16th Century in Teylers Museum (2016) en Slow Food. Dutch and Flemish Meal Still Lifes 1600-1640 (2017). In The New Hollstein-reeks stelde ze in 2019 een deel samen over de houtsneden van de zestiende-eeuwse schilder en prentmaker Jacob Cornelisz. Yvonne is lid van de redactie van Oud Holland, van Teylers Tweede Genootschap en van de jury van de Duparc Prijs van het Mauritshuis.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.