Universiteit Leiden

nl en

Vijf ERC Starting Grants voor jonge Leidse wetenschappers

De ERC Council heeft aan vijf veelbelovende Leidse wetenschappers een Starting Grant toegekend. Met maar liefst drie laureaten doet de Faculteit der Sociale Wetenschappen het dit jaar uitzonderlijk goed. Een beurs gaat naar het LUMC, de laatste naar de Faculty of Governance and Global Affairs.

Eiko Fried (Psychologie)

Depressie is een veelvoorkomend en vaak chronische ziekte. Experts zijn het erover eens dat preventie de meeste effectieve manier is om de ziekte te bestrijden, maar het is lastig om vooraf in te schatten welke mensen het risico lopen om erdoor te worden getroffen. In zijn onderzoek ontwikkelt Eiko Fried een gepersonaliseerd ‘waarschuwingssysteem’ dat een depressie kan voorspellen. Daarvoor zal hij tweeduizend personen volgen over een periode van twee jaar tijd. Hij analyseert de resultaten onder meer met behulp van smartwatches en maakt gebruik van complexe systeemtheorie en machine learning. Lees meer.

Elseline Hoekzema (Psychologie)

Elseline Hoekzema en haar team onderzoeken de impact van zwangerschap op het menselijke brein. Eerder ontdekten zij al dat zwangerschap een langdurige verandering veroorzaakt in de hersenstructuur, en nu zullen ze verder ontrafelen wat precies de neurologische effecten zijn van het moederschap. Dat doen ze door middel van een zogeheten cohortstudie, waarbij proefpersonen herhaaldelijk worden onderzocht. Ze zullen onder meer gebruik maken van neuroimaging-technieken en verschillende biomedische en psychopedagogische metingen. Lees meer.

Baoxu Pang (LUMC)

Baoxu Pang gaat stukjes van menselijk DNA in kaart brengen die de omzetting van genen in eiwitten onderdrukken. Zelf noemt hij deze silencers de ‘dark side’ van het genoom. Minder dan 1,5 procent van het menselijk genoom bevat informatie over de naar schatting 25.000 genen. De rest zijn stukjes genoom die bepalen in welke celtypen en op welk tijdstip bepaalde genen worden vertaald in eiwitten. De meeste van deze regulerende elementen zijn uitgebreid gekarakteriseerd, maar één klasse - de silencers - is nog niet systematisch in kaart gebracht en bestudeerd. Pang gebruikt zijn Starting Grant om silencers in het menselijk genoom systematisch in kaart te brengen en meer te leren over de biologie ervan.

Jewellord Nem Singh (Politieke Wetenschap)

Jewellord Nem Singh is universitair docent Internationale Betrekkingen. Zijn onderzoeksinteresse ligt vooral op het snijvlak van ontwikkeling en democratie in Latijns-Amerika en Oost-Azië. Daarbij kijkt hij onder meer naar state-building, de rol van natuurlijke hulpbronnen in de industrialisering, en het ontstaan van sociale bewegingen.

Jonathon Matthew Hoye (Institute of Security and Global Affairs)

Jonathon Matthew Hoye werkt momenteel nog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar zal zijn ERC-project uitvoeren aan de Universiteit Leiden. Hij doet onder meer onderzoek naar de manier waarop aanhangers van de Republikeinse vrijheden in de Verenigde Staten denken over immigratie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.