Universiteit Leiden

nl en

Subsidie voor Europees netwerk uitmuntend onderwijs

Het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) heeft een subsidie ontvangen van het EU Erasmus+ subsidieprogramma om een European Network on European Teaching Excellence (E-note) op te richten.

Het driejarige project onder leiding van Joachim Koops, Daan Weggemans, Judi Mesman en Clara Cotroneo van de Faculteit Governance and Globale Affairs van de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Universiteit van Kopenhagen, de Charles Universiteit Praag, de Coimbra Universiteit, het Global Governance Institute en de Coimbra Group zal best practices gaan ontwikkelen op het gebied van online en offline uitmuntend onderwijs gericht op zowel bachelor's als master's opleidingen als het begeleiden van promovendi.
Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het implementeren van uitmuntend onderwijs en mentorschap binnen de context van COVID en de daaraan gerelateerde online aanpassingen.

EU Erasmus+

Erasmus+ is het EU subsidieprogramma dat zich bezig houdt met onderwijs, training, jeugd en sport in Europa. Individuen en organisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen. Of deze gehonoreerd wordt is afhankelijk van de activiteit en het land waar de aanvraag ingediend wordt. Het programma wordt beheerd door de Europese Commissie (het uitvoerende orgaan van de EU), de Education, Audiovisual, and Culture Exective Agency (EACEA), een reeks Nationale Agentschappen in deelnemende landen en een aantal Nationale Bureaus in sommige partnerlanden.

Meer informatie is beschikbaar op de website van EU Erasmus+.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.