Universiteit Leiden

nl en

Jennifer van der Enden wint UNIPA-scriptieprijs

Met haar scriptie ‘Geef kleur aan het lezen’ wint Jennifer van der Enden de jaarlijkse scriptieprijs van het landelijk netwerk Universitaire Pabo’s Nederland (UNIPA). Zij onderzocht de invloed van kleurovergangen in teksten op de leessnelheid en het tekstbegrip van beginnende lezers. Vanwege de heldere probleemstelling, het goed opgezette onderzoek, duidelijke analyses en een gebalanceerde conclusie beloonde de jury deze Leidse thesis met 2000 euro.

Jennifer van der Enden
Jennifer van der Enden

Onderzoek naar het effect van Beeline Reader

In het onderzoek van Van der Enden stond de vraag centraal in hoeverre de digitale applicatie BeeLine Reader een effect heeft op het leesproces van leerlingen uit groep 4 en 5 van het basisonderwijs. BeeLine Reader is een applicatie die gebruik maakt van kleurovergangen bij zinsovergangen, met als doel de leessnelheid en de aandacht te vergroten.

Met een digitale test waarin 97 leerlingen elk 6 teksten lazen en vragen beantwoordden over de teksten onderzocht van Der Enden in hoeverre BeeLine Reader de leessnelheid en het tekstbegrip van de leerlingen beïnvloedde. Hierbij werd specifiek aandacht besteed aan de verschillen tussen technisch sterke lezers en technisch zwakke lezers.

Technisch zwakke lezers lezen sneller

Uit haar onderzoek blijkt dat technisch zwakke lezers significant sneller lazen bij gebruik van BeeLine Reader, terwijl hun tekstbegrip niet beïnvloed werd door gebruik van de applicatie. De applicatie had geen invloed op de leessnelheid of het tekstbegrip van technisch sterke lezers. Dit betekent dat BeeLine Reader mogelijk in de toekomst ingezet kan worden als onderwijskundig hulpmiddel om technisch zwakke lezers sneller te laten lezen, zonder dat hun tekstbegrip hier negatief door wordt beïnvloed.

Onderdeel van groter onderzoek

De scriptie van Van der Enden is onderdeel van een groter onderzoek opgezet door haar begeleider Arnout Koornneef. Dat onderzoek probeert in kaart te brengen of (commerciële) applicaties waarmee je bijvoorbeeld de opmaak van een tekst eenvoudig kan aanpassen daadwerkelijk een optimale lees- en leerervaring bezorgen. Wordt het leesproces van basisscholieren hierdoor positief - dan wel negatief – beïnvloed en hoe doen die applicaties dat dan?

UNIPA-scriptieprijs

De UNIPA-scriptieprijs van het landelijk netwerk Universitaire Pabo's Nederland wordt sinds 2016 ieder jaar uitgereikt aan een student met de beste scriptie. In 2019 won Milou Uytdewilligen deze prijs, zij onderzocht de effecten van de Taalronde op de kwaliteit van stelproducten van leerlingen. De prijs bedraagt 2000 euro te besteden aan studiegerelateerde zaken.

Lees meer over de UNIPA-scriptieprijs ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.