Universiteit Leiden

nl en

Analyse van de troonrede 2020: Een wollige troonrede

Deze troontrede was iets minder wolliger dan die van vorig jaar, zou je kunnen denken. Gerard Breeman en Arco Timmermans weten het zeker. Breeman en Timmermans zijn verbonden aan het instituut Bestuurkunde en analyseren al jaren onder meer de troonrede. Zo ook dinsdag 15 september 2020 weer. Binnen twee en half uur (!) maken zij een zeer gedegen analyse van de hele tekst. Op basis van jarenlange ervaring en een zeer uitgebreide dataset kunnen ze dit stukje vakwerk zo snel doen.

Timmermans vertelt tussen neus en lippen door dat in de dataset alle troonredes vanaf 1945 zitten en zij ook de beschikking hebben over veel vergelijkbare internationale speeches die allemaal volgens een slimme aanpak zijn gecodeerd. De wolligheidsindex geeft trouwens het percentage aan van de troonrede die niet direct een beleidsvoornemen beschrijft. Rutte is daar goed in. Vorig jaar was de troonrede de meeste wollige troonrede sinds 1945.

Naast deze prachtige index kijken zij ook welke thema’s meer of minder worden besproken in de troonrede. Dat is belangrijk omdat als er in de troonrede aandacht wordt besteed aan een specifiek onderwerp dat dan dus hoog op de politieke agenda staat. Dit jaar was dat geen echte verrassing want de volksgezondheid werd het meest genoemd. Wat wel bijzonder was, was de aandacht voor het milieu. Breeman vertelt dat het thema milieu gemakkelijk naar de achtergrond verdwijnt en dus niet wordt genoemd als het economisch wat tegenzit. Onze huidige economisch terugval heeft dus blijkbaar geen effect op de positie van het milieu op de politieke ladder, vorig jaar was er veel aandacht voor het milieu en nu weer.

Naast enkele andere analyses kijken ze ook of de thema’s in de troonrede nog passen bij het regeerakkoord. In de troonrede was veel meer aandacht voor welzijn en macro economie dan in het regeerakkoord. Uiteraard komt dit door de huidige coronacrisis die de hele politieke agenda overhoop heeft gehaald. Breeman en Timmermans laten veel grafieken zien met scherpe inzichten over deze troonrede. Dus kunnen we met academische zekerheid zeggen dat de huidige troonrede wollig was en toch ook wel ver staat van het regeerakkoord.

Analyse van de troonrede

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.