Universiteit Leiden

nl en

'Strafrecht speelt kleine rol bij bestrijding schadelijke praktijken'

Nederland heeft genoeg juridische mogelijkheden om huwelijksdwang, achterlating en vrouwelijke genitale verminking te bestrijden, maar die worden niet altijd benut. Ook kan het strafrecht bij de aanpak van deze schadelijke praktijken mogelijk een grotere rol spelen.

Luuk Esser

Dit concluderen Luuk Esser en Jeroen ten Voorde in onderzoek dat zij verrichtten in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek werd donderdag 18 juni 2020 door de minister voor Rechtsbescherming aangeboden aan de Tweede Kamer.

In hun onderzoek brengen Esser en Ten Voorde het juridisch instrumentarium in kaart dat kan worden ingezet als zich een situatie van huwelijksdwang, achterlating of vrouwelijke genitale verminking voordoet. Het onderzoek overstijgt rechtsdomeinen; het belicht zowel civiel-, bestuurs- als strafrechtelijke bepalingen. De Leidse onderzoekers concluderen dat het strafrecht een rol op de achtergrond speelt. 'We laten ons niet uit over de vraag of een grotere rol nodig is', zeggen beiden. 'Maar het strafrecht biedt die ruimte wel. We roepen in het onderzoek op om die rol voor de aanpak van deze thema’s nader te doordenken.'

Jeroen ten Voorde

Met het onderzoek wil het ministerie meer inzicht krijgen in de wettelijke mogelijkheden om tegen huwelijksdwang, achterlating of vrouwelijke genitale verminking op te treden, in het beleid en in de praktijk ook wel 'schadelijke praktijken' genoemd. De aanpak daarvan heeft de laatste jaren prioriteit; onlangs nog presenteerde de minister voor Rechtsbescherming een ‘Actieagenda schadelijke praktijken’, samen met zijn ambtgenoot op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het onderzoek staat op dinsdag 23 juni a.s. op de agenda van de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg 'Jeugd'. Na het zomerreces komt de minister voor Rechtsbescherming met een uitgebreidere reactie op de bevindingen in het rapport.

Onderzoekers Esser en Ten Voorde werden tijdens het onderzoek ondersteund door student-assistent Nienke van Nieuwenhuizen, die aan de Universiteit Leiden de master straf- en strafprocesrecht volgt.

Esser L.B., Voorde J.M. ten & Nieuwenhuizen N.M.J. van (2020), De aanpak van schadelijke praktijken: een juridisch perspectief (Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Leiden), Leiden.

Het onderzoek is hier (pdf) online raadpleegbaar.

Het Algemeen Overleg Jeugd is te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.