Universiteit Leiden

nl en

De terugkeer van de stikstofcrisis

Arco Timmermans, Bijzonder Hoogleraar Public Affairs aan het Instituut Bestuurskunde, bespreekt in het BNR Lobbypanel de terugkeer van de stikstofcrisis en bijbehorende lobby

De stikstofcrisis is terug van weggeweest nadat het door de recente coronacrisis op de achtergrond verdween. Het vraagstuk heeft betrekking tot veel verschillende belangen van verschillende spelers. Timmermans vertelt dat de kunst is om het eigenbelang van spelers te koppelen aan het bredere maatschappelijke belang. Zo wil Nederland tegelijkertijd ook uit de economische crisis komen.

Het recente landbouw rapport zegt dat er meer keuzes gemaakt moeten worden en dat er iets gedaan moet worden aan de ammoniak uitstoot. Dit is een kwestie geweest van een lange tijd harde beslissingen voor je uit schuiven, waar nu (misschien onhaalbare) strenge klimaatdoelen uitkomen. Op hetzelfde moment merkt Arco het verschil op met de nieuwe luchtvaart nota, waar relatief weinig verandert en doorgegaan wordt zoals het was.

Het is belangrijk in de landbouwsector om krachten te bundelen om op Brussel invloed uit te oefenen. Dit wordt al gedaan, maar kan zeker nog meer. De belangen van de boeren moeten goed vertegenwoordigd worden.

Maatschappelijk verantwoorde lobby

Timmermans heeft recentelijk een stuk geschreven over maatschappelijk verantwoorde lobby en de rol die overheden hierin kunnen spelen. Dit kan ook betrokken worden tot de huidige stikstofcrisis.

Kleinschalig zie je voorbeelden van het aangaan van allianties van heel verschillende spelers, zoals landbouwgebieden en recreatiegebieden. Dit is duurzamer voor de belangenbehartiging van de samenleving, omdat er op kleinere schaal al meer aan het maatschappelijk belang wordt gedacht. Hier moet je wel moeite voor doen, want spelers hebben vaak andere belangen. Toch kun je je eigen belangen iets inschikken en heb je zelf iets te bieden aan de ander, je handelt dan in het belang van het maatschappelijk kader.  

Luister het volledige fragment van het BNR Lobbypanel hier

Prof. dr. Arco Timmermans is Bijzonder Hoogleraar Public Affairs bij het Instituut Bestuurskunde van de Faculteit Governance and Global Affairs te Den Haag. Zijn onderwijs gaat over beleidsprocessen en de politiek van belangenbehartiging in Nederland en Europa, onder andere in de masterspecialisatie Public Affairs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.