Universiteit Leiden

nl en

Negen Leidse projecten krijgen eerste NWO Science Diplomacy Fund

Projecten van negen wetenschappers van de Universiteit Leiden hebben financiering ontvangen uit het nieuwe NWO Science Diplomacy Fund. Het gaat om wetenschappelijke activiteiten die de betrekkingen tussen Nederland en een of meer andere landen bevorderen.

Het nieuwe Science Diplomacy Fund van wetenschapsfinancier NWO heeft tot doel om wetenschappelijke activiteiten te financieren die positief bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland en die de samenwerking tussen die landen potentieel bevorderen. Activiteiten zoals workshops, seminars en uitwisselingen dragen ook bij aan de zichtbaarheid en internationale positie van de Nederlandse wetenschap en aan de wetenschappelijke samenwerking tussen de twee betreffende landen. Vanuit het Science Diplomacy Fund werkt NWO nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassades en consulaten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Innovatie Attaché Netwerk en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

De negen gehonoreerde projecten zijn:

Egbert Fortuin – Naar een Russische grammatica

De Russische taal is een wezenlijk en centraal kenmerk van de Russische samenleving en cultuur, en een bron van trots en prestige. Naast Russische taalwetenschappers dragen ook niet-Rusissche taalwetenschappers bij aan de kennis van de Russische grammatica. Juist doordat de theoretische kaders van Russische en westerse wetenschappers soms verschillend zijn, is samenwerking tussen hen van grote wetenschappelijke meerwaarde. Dit project levert een bijdrage aan deze internationale samenwerking door het bij elkaar brengen van Russische en Nederlandse taalwetenschappers. De bedoeling is dat deze samenwerking zal leiden tot een wetenschappelijk kruisbestuiving en bevordering van contacten tussen Nederlandse en Russische wetenschappers.

Fokke Gerritsen – Technologie in erfgoedbeheer voor duurzame steden

Bij onderzoek, behoud, beheer en valorisatie van stedelijk erfgoed wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van computerwetenschap en ICT, waaronder kunstmatige intelligentie en ‘augmented reality’. Dit project beoogt de vorming van een Nederlands-Turks netwerk van experts in erfgoedwetenschappen, beleidskunde en computertechnologie. In dit netwerk zullen we bestaande technologieën kritisch evalueren en een plan opstellen voor de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe technologieën en hun implementatie in erfgoedbeleid en -praktijk. Speciale aandacht zal gaan naar technologie waarmee stedelijk erfgoed kan bijdragen aan het verduurzamen en leefbaar houden van steden. Het project vindt plaats in Istanbul, waar werelderfgoed en snelle stedelijke transformaties samenkomen.

Mark Dechesne - Verschillen in mentaliteit tussen stad en platteland

Waarin verschillen de ervaringen en percepties van mensen in de stad van die van mensen die op het platteland leven? Wat zijn de implicaties hiervan wanneer de stad en het platteland met elkaar in contact komen? Hoe moeten met deze verschillen worden omgegaan bij duurzame landbouw? Het symposium ‘Verschillen in mentaliteit tussen stad en platteland: oorsprong, uitdrukking, en implicaties voor beleid’ verenigt Russische, Nederlandse, en Japanse onderzoekers om de meest recent academische inzichten op dit gebied te bespreken, en meer inzicht te krijgen in de verschillen in mentaliteit tussen stad en platteland. Dit is een belangrijke bouwsteen voor effectief beleid en internationale samenwerking op het gebied van duurzame landbouw.

Annemieke Geluk – Nederlandse diagnostische tests voor tuberculose in Indonesië

Tuberculose (tbc) is de meest dodelijke infectieziekte, met dagelijks meer dan 3.800 doden. Indonesië staat wereldwijd op de derde plaats als het land met de meeste tuberculose. Vroege diagnose is essentieel voor effectieve tbc-controle. Helaas wordt een derde van de patiënten worden niet of onjuist gediagnosticeerd. Het LUMC-onderzoeksteam heeft recent een point-of-care (POC) tbc-test ontwikkeld, toepasbaar in minder geavanceerde gezondheidszorg die de huidige tbc-diagnostiek in Indonesië essentieel kan verbeteren. Voortbouwend op bestaande onderzoekssamenwerkingen zal dit project nieuwe wetenschappelijke en diplomatieke samenwerking tussen wetenschappers en clinici uit beide landen tot stand brengen, ter voorbereiding op de introductie van deze Nederlandse POC tbc-test in Indonesië.

George Miley - Sterrenkunde-activiteiten tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Nederland heeft een prominente positie in de sterrenkunde wereldwijd en Nederlandse sterrenkundigen zetten hun vakgebied ook al jaren in voor het bevorderen van de Sustainable Development Goals (SDGs). Zo ook Leidse sterrenkundigen. Zij gaan daarom op een prestigieuze conferentie rond de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een programma ‘Astronomy for Development’ organiseren. Activiteiten die te maken hebben met sterrenkunde, en tegelijk bijdragen aan de vooruitgang van SDG4 (onderwijs), SDG9 (infrastructuur), SDG13 (klimaatactie), SDG16 (vrede), SDG5 (gendergelijkheid) en SDG10 (ongelijkheden). De Zuid-Afrikaanse minister van Buitenlandse Zaken Naledi Pandor zal een belangrijke rol spelen in het programma, zij is ere-hoogleraar 'Astronomy for Development' bij de Universiteit Leiden.

Jan Aarts – Pilot-uitwisseling tussen de Leiden-Delft Casimir Research School en de Physics PhD Research School van HSE Moscow

De Faculteit Natuurkunde van de Higher School of Economics in Moskou is recent begonnen met de opbouw van een PhD Research School geïnspireerd op de Leiden-Delft Casimir Research School. Dit project is een pilot om medewerkers tussen beide instituten te laten uitwisselen. Allereerst zullen twee docenten en vijf promovendi van de Casimir Researchschool afreizen naar Rusland voor een wetenschappelijke workshop voor PhD-studenten. Later dit jaar zullen leden van de PhD-council van de HSE PhD Research School en docenten een bezoek brengen aan Leiden en Delft.

Jos Schaeken – Over nieuws en nepnieuws: Wat dachten de Nederlanders echt over Rusland in de vroege 17e eeuw?

Vierhonderd jaar geleden werd het Nederlandse publiek voor het eerst in de geschiedenis uitgebreid geïnformeerd door een landgenoot over de stand van zaken in Rusland: de gewoonten en gebruiken van de Russen en hun geschiedenis. Zogenaamd informatie uit de eerste hand. Dat blijkt op het eerste gezicht niet helemaal waar te zijn. Wat is feit en wat is fictie? In dit project gaan Nederlandse en Russische wetenschappers gezamenlijk op zoek naar het antwoord op deze kernvraag: news of fake news? Is er eigenlijk wel iets veranderd wat betreft betrouwbare informatievoorziening tussen beide landen in al die afgelopen eeuwen?

Niels Schiller – Meertaligheid: een stimulans voor onderwijs en economie

Er is al veel onderzoek gedaan naar meertaligheid en de vele voordelen ervan: talen verenigen mensen en versterken het intercultureel begrip. Ze spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de inzetbaarheid en mobiliteit, en zijn daarmee ook van politiek en economisch belang. Een meertalige realiteit is echter nog toekomstmmuziek en de kloof tussen theorie en praktijk is groot. Dit project betreft de organisatie van een driedaagse conferentie. Deze zal wetenschappers, beleidsmakers en leraren uit Nederland, India en elders samenbrengen om de nieuwste inzichten uit onderzoek de delen, te vertalen naar implementatie in het taal- en onderwijsbeleid en om toekomstige samenwerking op te zetten.

Pancras Hoogendoorn - De Boerhaave-Ruysch-Pirogov tentoonstelling

Tussen Nederland en Rusland bestaat op medisch gebied een interessante connectie. Het Leids Universitair Medisch Centrum gaat samen met de Militaire Medische Academie, het Militair Medisch Museum en de Anatoly Sobchak Foundation in Sint-Petersburg de gemeenschappelijke medische geschiedenis uitdiepen met de tentoonstelling Boerhaave-Ruysch Pirogov, die in oktober/november 2020 te zien zal zijn. Daarnaast wordt wetenschappelijke kennis uitgewisseld en worden masterclasses gegeven, waaraan ook Naturalis Biodiversity Centre zal meewerken. Het programma laat zien hoe met respect voor elkaars meningsverschillen en politiek samenwerking op basis van vertrouwen succesvol kan zijn. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.