Universiteit Leiden

nl en

Ilya Kokorin wint de Gold Medal in III 2020 Prize in International Insolvency Studies

Ilya Kokorin, Meijers PhD-kandidaat bij de afdeling Financieel recht, heeft de Gold Medal in de prestigieuze competitie van het International Insolvency Institute (III) gewonnen, de 2020 Prize in International Insolvency Studies. Deze prijs wordt toegekend aan een origineel juridisch onderzoek, commentaar of analyse op het gebied van nationale en internationale insolventie en herstructurering.

Naast het winnen van een geldprijs is Ilya uitgenodigd om het jaarlijkse congres van het International Insolvency Institute in 2021 bij te wonen in Sao Paulo, Brazilië. Hier zal Ilya zijn onderzoek presenteren. Onderdeel van de prijs is ook een lidmaatschap van de NextGen Leadership Program’s Class IX.

Ilya’s winnende artikel heeft als titel “Intra-group financial support in a crisis: between rescue and abuse”. In dit artikel laat hij zien dat de huidige insolventiewetgeving die van toepassing is op intra-groep financiële transacties (bijvoorbeeld intra-groep leningen en garanties) enorm varieert binnen de Europese jurisdicties en mogelijk het creëren van financiële ondersteuning bemoeilijkt in tijden waarin deze steun juist hard nodig is. De recent aangenomen Europese Herstructuringsrichtlijn (2019/1023) neemt deze complexiteit niet weg. Mogelijk vergroot het zelfs de complexiteit, ondanks dat het enige harmonisatie brengt voor regels omtrent transaction avoidance en voor zogeheten noodzaakfinanciering. Door gebruik te maken van een principle-based-aanpak en het Europese stelsel voor het herstel en de afwikkeling van banken als referentiepunt te nemen, stelt Ilya voor om de bestaande Europese regels te vervangen door regelgeving die speciaal is ontworpen om financiële ondersteuning binnen groepen te ondersteunen en tegelijkertijd de nodige waarborgen te creëren om opportunistisch (groeps)gedrag tegen te gaan. Ilya’s artikel richt zich met name op de EU. Desalniettemin zijn de bevindingen ook relevant voor wereldwijde groepsondernemingen, nu zowel EU- als niet-EU groepsondernemingen financiële moeilijkheden ervaren en er vraag is naar groepsbrede crisispreventie en afwikkeling.

Ilya’s artikel is extra actueel in het licht van het huidige economische catastrofe door Covid-19. Nu meer en meer groepsondernemingen in financiële (liquiditeits)problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot insolventie, zijn duidelijke regels die financiële ondersteuning binnen de groep mogelijk maken van essentieel belang.

Voor meer informatie over de 2020 III Prize in International Insolvency Studies en andere inzendingen, zie https://www.iiiglobal.org/2020prize

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.