Universiteit Leiden

nl en

Beurs ‘Integrated Learning’ voor Daan Weggemans

Begin maart 2020 heeft het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA), onderdeel van NWO, een onderzoeksbeurs toegekend aan Daan Weggemans van het Institute of Security and Global Affairs.

De subsidie van € 30.000, waaraan ook Leiden Kennisstad bijdraagt, is in het kader van de regeling Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken, toegewezen voor het onderzoeksvoorstel ‘Integrated Learning: Van de collegezaal naar de praktijk en weer terug.’

 Daan Weggemans; 'Deze subsidie zal worden gebruikt om de veiligheidspraktijk en ons wetenschappelijk onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Het biedt studenten de unieke mogelijkheid te leren van professionals, en andersom.' 

Integrated Learning: Van de collegezaal naar de praktijk en weer terug

Integrated learning draait om het combineren van de kennis die studenten opdoen in het klaslokaal - zowel methodologisch als theoretisch - met ‘real-life’ vraagstukken voor bestaande organisaties waarvoor een oplossing bedacht moet worden. Hoe kunnen studenten bijdragen aan het stimuleren van gedragsverandering ten behoeve van een veiligere maatschappij?
Dit project richt zich op de verdere ontwikkeling van een innovatieve onderwijsvorm met deze startvraag. Studenten leren belangrijke relevante vaardigheden en de verworven inzichten en ontwikkelde artefacten worden ‘teruggebracht’ naar relevante organisaties en kunnen zo een rol spelen in de (lokale) veiligheidscontext. 

Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken

Binnen deze regeling krijgen onderzoekers en docent-onderzoekers verbonden aan de kennisinstellingen die meedoen aan de City Deal Kennis Maken, de mogelijkheid om kortdurende (maximaal 12 maanden) onderzoeksprojecten uit te voeren binnen het thema rijke leeromgevingen. Ze delen vervolgens de kennis die wordt opgedaan met het landelijke netwerk van de City Deal Kennis Maken.

Daan Weggemans MSc is programma directeur van de BSc Security Studies en onderzoeker aan het Institute for Security and Global Affairs. Hij doet onderzoek naar deradicalisering en reïntegratieprocessen van gewelddadige extremisten, en nieuwe terrorismestrategieën en technologieën.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.