Universiteit Leiden

nl en

Masja van Meeteren benoemd tot hoogleraar Criminologie aan Radboud Universiteit

Masja van Meeteren is benoemd tot hoogleraar Criminologie aan de Radboud Universiteit met ingang van 1 maart 2020. Zij blijft ook in Leiden werkzaam als universitair hoofddocent Criminologie. Tot haar benoeming was zij universitair hoofddocent Criminologie en promovendidecaan voor de Graduate School van de Leidse rechtenfaculteit.

Masja van Meeteren

Van Meeteren (Wageningen, 1978) doet onderzoek naar criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan, met name op het snijvlak van criminaliteit en migratie. Een cruciale verandering bij de aanpak van criminaliteit is dat het strafrecht en (bredere) bestuursrecht steeds nauwer verknoopt zijn geraakt. In haar onderzoek bestudeert ze deze veranderingsprocessen en de gevolgen daarvan.

Daarbij richt het onderzoek van Van Meeteren zich enerzijds op wetgeving, beleid en discretionair handelen en beslissingen door en over actoren betrokken bij strafrecht, handhaving en toezicht. Anderzijds richt het zich op (de gevolgen hiervan voor) verschijningsvormen van criminaliteit die raken aan migratie, zoals mensenhandel of mensensmokkel.

Multidisciplinair onderzoek

Van Meeteren werkt succesvol samen binnen multidisciplinaire projecten. Niet alleen met collega's van strafrecht, maar ook in andere rechtsgebieden en sociale wetenschappen. Haar onderzoeksagenda sluit dan ook goed aan bij het Nijmeegse facultaire onderzoeksprogramma van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR), waarbij niet alleen strafrechtelijke maar ook bredere bestuursrechtelijke en multidisciplinaire vraagstukken worden bestudeerd. Van Meeteren heeft diverse onderzoeksgelden verworven, waaronder een VENI-beurs voor haar onderzoek naar mensenhandel en arbeidsuitbuiting.

Haar onderzoek is methodologisch veelzijdig. Zij heeft ruime ervaring met het inzichtelijk maken van criminologisch onderzoek en onderzoeksmethoden voor zowel mensen met een sociaal-wetenschappelijke als mensen met een juridische achtergrond, op bachelor, master en PhD-niveau. Masja van Meeteren is voor 0,6 fte aangesteld aan de Radboud Universiteit. Daarnaast blijft zij voor 0,4 fte in dienst bij Universiteit Leiden als universitair hoofddocent.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.