Universiteit Leiden

nl en

Anne-Laura van Harmelen benoemd op nieuwe leerstoel Brein, Veiligheid en Veerkracht

De Universiteit Leiden benoemt dr. Anne-Laura van Harmelen per 1 september 2020 tot hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Zij zal zich bezighouden met het brein in relatie tot de ontwikkeling van grensoverschrijdend gedrag en het voorkomen en behandelen daarvan.

Relatie tussen brein en veiligheid

Als hoogleraar Brein, Veiligheid en Veerkracht gaat Anne-Laura van Harmelen een gefundeerde bijdrage leveren aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over vraagstukken op het gebied van en de relatie tussen brein en veiligheid. Ze draagt bij aan kennis en inzichten over het samenspel van sociale determinanten - denk aan gezin van herkomst, invloed van leeftijdgenoten, - neurobiologische processen en verschillende aspecten van de forensische zorg, zoals diagnostiek, preventie en behandeling bij grensoverschrijdend gedrag. Verder zal zij een belangrijke bijdrage leveren aan het publieke debat door academische bevindingen inzichtelijk te maken en samen te werken met maatschappelijke partners.

Interfacultaire stimuleringsprogramma

Deze leerstoel is één van de twee leerstoelen die ingesteld zijn als onderdeel van het interfacultaire stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid. Er zal intensief worden samengewerkt met dr. Marieke Liem, bezetter van de leerstoel Veiligheid en Interventies bij het Institute for Security and Global Affairs (Faculty of Governance and Global Affairs).

Het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid brengt discipline-overstijgende wetenschappelijke inzichten op het terrein van brein, veiligheid en interventies samen. Door gezamenlijke onderzoeksprojecten zullen vijf Leidse faculteiten (Sociale Wetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, Archeologie en Geesteswetenschappen) proberen grensoverschrijdend gedrag beter te begrijpen en vervolgens een breed en diep beeld te kunnen geven van de achtergrond, werkwijze en effecten van interventies op het gebied van veiligheid. Hierbij valt te denken aan determinanten van bijvoorbeeld gewelddadig gedrag en daaruit voortvloeiende initiatieven op het gebied van preventie. Maar ook gaat het om de effecten van sociale (individuele) interventies, de inzet en doelstellingen van juridische interventies en de effecten van beleidsinterventies.

Over dr. Anne Laura van Harmelen

Dr. Anne-Laura van Harmelen promoveerde op een proefschrift over de effecten van kindermishandeling op het brein aan de Universiteit Leiden. Voor haar onderzoek kreeg zij veel erkenning, zoals een Rubicon-beurs, een Dorothy Hodgkin Fellowship en verschillende onderzoeksprijzen.

Anne-Laura van Harmelen is momenteel verbonden aan de Universiteit van Cambridge waar ze de Risk & Resilience group van de afdeling Psychiatry leidt. Samen met haar team onderzoekt zij de neurobiologische mechanismen van risico en veerkracht bij jongeren die nare ervaringen hebben meegemaakt in hun kindertijd. Zulke ervaringen leiden vaak tot psychische problemen en grensoverschrijdend gedrag in de adolescentie. Zij is vooral geïnteresseerd in welke mechanismen veerkracht versterken; hoe het brein omgaat met sociale aspecten, zoals vriendschappen en warme familiebanden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.