Universiteit Leiden

nl en

Benoeming Marieke Liem: Hoogleraar Sociale Veerkracht en Veiligheid

Dr. Marieke Liem is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot Hoogleraar Veiligheid en Interventies, in het kader van het stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid van de Universiteit Leiden.

De leeropdracht van de leerstoel Veiligheid en Interventies richt zich op het leveren van een gefundeerde bijdrage aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat op het gebied van veiligheid en interventies. Specifieke aandacht gaat uit naar geweld en geweldsbeheersing.

Stimuleringsprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid

Veiligheid vormt een kernthema in de huidige moderne samenleving. De aard, omvang en intensiteit van veiligheid hebben een directe relatie met de kwaliteit van de samenleving. Diverse vormen van veiligheid en onveiligheid hebben de afgelopen jaren aandacht gekregen in internationale, nationale, LDE en Leidse onderzoeksprogramma’s. Het zorg dragen voor veiligheid is één van de kerntaken van de rechtstaat; zo hebben vele publieke organisaties een cruciale taak in de veiligheidszorg, waaronder het ten uitvoer brengen van interventies, zoals inzet van het strafrecht, voorkomen van radicalisering en terrorisme en bestrijding van huiselijk geweld en kinderbescherming.

Een belangrijk maatschappelijk thema dat raakt aan vraagstukken rond de kwaliteit van de samenleving is de vraag hoe de leefbaarheid van de samenleving versterkt kan worden door het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag van individuen waardoor veiligheid van de samenleving onder druk komt te staan en de belangen van de ander en de samenleving in zijn geheel worden geschaad. 

Het stimuleringsgebied Sociale Veerkracht en Veiligheid heeft als doel om discipline-overstijgende wetenschappelijke inzichten op het terrein van brein, veiligheid en interventies samen te brengen. Met initiatieven vanuit vijf faculteiten (FGGA, FSW, LAW, HUM en ARCH) wordt beoogd grensoverschrijdend gedrag beter te begrijpen en vervolgens een breed en diep beeld te kunnen geven van de achtergrond, werkwijze en effecten van interventies op het gebied van veiligheid. 

Marieke Liem

Dr. Marieke Liem is afgestudeerd aan de University of Cambridge en is vervolgens gepromoveerd in forensische psychologie aan de Universiteit van Utrecht. Haar onderzoek richt zich op interpersoonlijk geweld, met specifieke onderzoeksprojecten naar doding in gezinsverband, de rol van o.a. psychische problematiek, vuurwapens en drugs bij geweldsdelicten, de effecten van interventies op geweldplegers en internationaal vergelijkend onderzoek naar fataal geweld.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.