Universiteit Leiden

nl en

Margaret Moore geeft jaarlijkse Centre for Political Philosophy lezing

Op donderdag 3 maart 2020 zal Prof. Margaret Moore de jaarlijkse Centre for Political Philosophy lezing verzorgen.

Hoe gaan mensen om met natuurlijke hulpbronnen?

De natuurlijke hulpbronnen van de aarde – van aardolie en water tot mineralen en land – zijn essentieel voor ons voortbestaan. Maar wie heeft het recht deze te controleren, gebruiken en benutten? Zou iemand überhaupt de natuurlijke gaven van onze planeet in bezit kunnen nemen? Gezien de ernstige klimaatcrisis en de vele conflicten over onze hulpbronnen zijn deze vragen niet allen interessant voor academici, maar ze zijn van vitaal belang voor de samenleving als geheel inclusief onze toekomstige generaties.

In haar lezing zal Margaret Moore deze vragen en bestaande antwoorden behandelen. Zij zal laten zien dat de huidige benaderingen niet langer voldoen. Haar originele benadering onderzoekt de diverse manieren waarom mensen omgaan met natuurlijke hulpbronnen ten einde na te gaan welke waarden hieraan ten grondslag liggen.

Margaret Moore is directeur van het Centre of Democracy and Diversity en hoogleraar in politieke theorie and filosofie aan Queen’s University (Canada). In haar werk richt zij zich op territoriale rechtvaardigheid, mondiale rechtvaardigheid, gerechtvaardigde oorlog, historische onrechtvaardigheid, democratische theorie, nationalisme, multiculturalisme, immigratie, en de geschiedenis van het politieke denken. Zij is de auteur van Who Should Own Natural Resources? (Polity 2019); A Political Theory of Territory (Oxford 2015); Ethics of Nationalism (Oxford 2001), en Foundations of Liberalism (Oxford 1993). Daarnaast heeft zij een groot aantal artikelen, hoofdstukken en bundels gepubliceerd. A Political Theory of Territory won de Best Book Prize van de Canadese Filosofische Associatie in 2017 en is in diverse talen vertaald. In 2019 werd zij lid van de Royal Society of Canada.

Over de lezing

De jaarlijkse lezing wordt georganiseerd door het Centre for Political Philosophy. De lezing wordt gegeven door een gerenommeerde wetenschapper in zijn of haar vakgebied. Onder andere Tommy Shelby en Philippe van Parijs gingen Margaret Moore voor.

Toegang tot de lezing is gratis en het is niet nodig aanwezigheid vooraf op te geven. Zie de evenementpagina voor meer informatie. Voor vragen en inlichtigen kunt u terecht bij dr. Wouter Kalf (w.f.kalf@phil.leidenuniv.nl).

Het Centre for Political Philosophy (CPP) van de Universiteit Leiden is een interdisciplinair platform voor politiek gedachtengoed. Het CPP streeft er naar om iedereen samen te brengen met een actieve interesse in het onderzoeks vanuit verschillende insituten, takken, en specialisaties.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.