Universiteit Leiden

nl en

Wim Voermans over de grondwettelijke informatieplicht van het Kabinet

Aanleiding vormt de brief van Minister Knops, over de handelwijze van Snel in de kinderopvangtoeslagenaffaire. In die brief legt hij uit hoe bewindslieden voortaan denken om te gaan met de informatievoorziening aan de Kamer.

Echter draait Knops in zijn brief de zaak om. Hij is van mening dat persoonlijke beleidsopvattingen van bijvoorbeeld ambtenaren niet hoeven te worden prijsgegeven. M.a.w. we geven niks meer prijs over intern beraad.
Wie ook maar iets weet van de grondwettelijke informatieplicht, neergelegd in artikel 68 van de Grondwet, gelooft zijn ogen niet. De regering die uitmaakt wat de Kamer nog mag verlangen, dat is de wereld op zijn kop.

De Kamer moet zich, om staats- en bestuursrechtelijke redenen, met hand en tand verzetten tegen dat ongrondwettelijk beleid uit Knops’ brief, aldus Wim Voermans in het artikel in de Volkskrant.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.