Universiteit Leiden

nl en

Samenwerking tussen Arubaans Archeologisch Museum en Leidse Faculteit Archeologie vernieuwd

De afgelopen jaren is er een vruchtbare samenwerking geweest tussen het Nationaal Archeologisch Museum Aruba en de Faculteit der Archeologie, met name rondom het NEXUS 1492 project. Nu dat de samenwerkingsovereenkomst aflopend was hebben de twee instellingen besloten deze te verlengen.

Tentoonstelling en publicaties

De getekende overeenkomst heeft als doel om de wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen de National Archaeological Museum Aruba (NAMA) en Universiteit Leiden voort te zetten en te versterken in de periode 2020-2025. De meeste recente uitkomsten van de samenwerking tussen NAMA en zijn de presentatie van de internationale tentoonstelling Caribbean Ties. Connected people, then and now bij NAMA en een aantal publicaties over de archeologie van de Cariben (rechts).

Prof.dr. Corrine Hofman vat de samenwerking samen: 'Het gaat om de uitwisseling van kennis over de archeologische geschiedenis van Aruba. Wij werken samen om de archeologische sites op Aruba te documenteren en te beschermen, we doen artefactanalyses en gebruiken daarbij de nieuwste methodes. We organiseren conferenties en seminars en publiceren vaak gezamenlijk. Binnen de overeenkomst 2020-2025 willen we veldwerk voor studenten, zowel uit Leiden als uit Aruba, mogelijk maken alsook de uitwisseling van staf tussen beide instituten.'

Het moment van ondertekening. Van links naar rechts: Jan Kolen (decaan Faculteit Archeologie), Evelyn Wever-Croes (minister-president Aruba), Corinne Hofman (NEXUS 1492)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.