Universiteit Leiden

nl en

Najaarsbijeenkomst ‘Gaat de rechter het klimaat redden?'

Op woensdag 4 december vond op het KOG de jaarlijkse ‘najaarslezing’ plaats georganiseerd door Res Publica en de PR-commissie van de afdeling Staats- en Bestuursrecht. Dit keer was gekozen voor een paneldiscussie naar aanleiding van klimaatzaak Urgenda en de bredere vraag wat mensenrechten en de rechter kunnen betekenen in de klimaatdiscussie.

Het panel bestond uit Dr. Tim Staal (UvA), Dr. Margaretha Wewerinke (UL) en Dr. Ingrid Leijten (UL). Prof. Wim Voermans modereerde de discussie, die door de verschillende expertises van de panelleden zowel de staats- en mensenrechtelijke, als de internationaal- en milieurechtelijke kant van de kwestie belichtte. In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad in Urgenda, die op 20 december wordt verwacht, kon zo op een inhoudelijke en interessante wijze worden stilgestaan bij een thema dat ongetwijfeld ook de komende jaren nog vaak centraal zal staan.  

Wat zijn de gevolgen van rechterlijke inmenging: voor de politieke besluitvorming en uiteindelijk voor het klimaat? Dit vraagt om (empirisch) onderzoek, dat bovendien recht doet aan de verschillende relevante rechtsgebieden. Wie het internationale en het milieurecht uitvoerig bestudeert, zo werd in de discussie duidelijk, ziet dat er steeds meer (bindende) afspraken zijn en ook wetenschappelijk bewijs is op basis waarvan ‘recht’ relevant wordt bij de aanpak van klimaatverandering. Er mag dan discussie zijn over de rol van de trias politica, dit neemt niet weg dat politieke laksheid – op het moment dat rechtsnormen worden geschonden – moet worden aangepakt. Maar wat is precies de betekenis van breed geformuleerde mensenrechtennormen? En wat vormt de beste manier om naast de staat, ook (multinationale) bedrijven tot verduurzaming te laten overgaan? 

Deze en andere vragen kwamen in de discussie aan de orde, waaraan ook de goedgevulde zaal een actieve bijdrage leverde. 

De najaarslezing werd georganiseerd door Studievereniging Res Publica in samenwerking met de PR-commissie van de Afdeling Staats- en Bestuursrecht. Na afloop vond een borrel plaats in Café de Keyzer.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.