Universiteit Leiden

nl en

Relatief veel vrouwelijke hoogleraren aan de Universiteit Leiden

Van alle Nederlandse universiteiten heeft Leiden het op een na hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren. Dat blijkt uit de jaarlijkse Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. Alleen de Open Universiteit heeft meer vrouwelijke hoogleraren in dienst.

Aan de Universiteit Leiden is momenteel 29,7 procent van de hoogleraren een vrouw, blijkt uit de monitor. Dat is een stijging van 2,5 procentpunt ten opzichte van het jaar 2018. Daarmee komt de Universiteit Leiden ruim boven het gemiddelde percentage voor alle universiteiten, dat dit jaar op 23,1 procent ligt.

Hoogst gemeten groeipercentage

De groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren in heel Nederland nam ten opzichte van de Monitor 2018 toe met 2,2 procentpunt. Dat is het hoogst gemeten groeipercentage sinds het bijhouden van de cijfers door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). De aanzienlijke stijging van het aandeel vrouwelijke hoogleraren is mede veroorzaakt door de Westerdijk Talent Impuls van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarmee in een jaar tijd 100 extra hoogleraren werden aangesteld.

Streefcijfers

In 2015 hebben alle Nederlandse universiteiten streefcijfers geformuleerd voor het aandeel vrouwelijke hoogleraren in 2020, om daarmee de doorstroom van vrouwelijke wetenschappers te versnellen. De Universiteit Leiden streefde naar 27 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020. Dat doel is inmiddels al bereikt.

Zorgen om UHD's

Het LNVH maakt zich wel zorgen om het aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten (UHD’s), de hoogste wetenschappelijke functie na hoogleraar. Het percentage vrouwelijke UHD’s daalde in 2018. Dat lijkt een rechtstreeks effect van het versneld omhoog brengen van het percentage vrouwelijke hoogleraren via de Westerdijk Talent Impuls. Het ‘leegvissen’ van de pool met vrouwelijke UHD’s is iets dat aandacht behoeft, schrijft het LNVH, en daarom roept het netwerk de universiteiten op om de doorstroom van vrouwelijke wetenschappers goed in de gaten te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.